Rasism och antirasism i svenska skolor (RILSE)

I den här studie undersöker vi hur elever och lärare inom högstadiet förstår, upplever och utmanar rasism, samt hur olika utbildningspolicyn behandlar rasism.

Samhället, politiken och offentliga rum formas av rasism och eftersom rasism har en direkt inverkan på elevers liv, är det skäl att undersöka hur barn och lärare upplever och reagerar på rasism inom skolmiljön.

I denna studie utför vi intervjuer med elever och lärare, samt deltagande observationer i fyra finskspråkiga och två svenskspråkiga högstadieskolor. Därtill använder vi enkätdata om elever i årskurs åtta och nio för att analysera förekomsten av rasistisk mobbning och dess konsekvenser för elevers välmående. Vidare analyserar vi utbildningspolicydokument om och på vilka sätt rasism och antirasism diskuteras i dessa. Syftet med vår studie är att främja elevers välmående och rättvisa inom utbildning.

Projekt team

Gunilla Holm, professor och projektledare
Jenni Helakorpi, universitetslektor
Maïmouna Jagne-Soreau, forskardoktor
Saara Loukola, teknisk assistent

Tidigare medverkare:
Ina Juva, forskardoktor
Anna Suni, doktorand
Venla Järvensivu, forskningsassistent

Samarbete och finansiering

Vi samarbetar med Institutet för Hälsa och Välfärd (THL)

Studien stöds av:

Finlands Akademi (studien i de finskspråkiga skolorna)
Svenska kulturfonden (studien i de svenskspråkiga skolorna)
Pedagogiska fakultetet, Helsingfors Universitet (JustEd-Exit projektet för pilotstudien)

Publikationer                                                   

Helakorpi, J., Holm, G. & Liu, X. (på kommande). Education of pupils with a migrant background: A failure in the Finnish system?

Kontaktinformation

Gunilla Holm, gunilla.holm@helsinki.fi

Dataskyddsmeddelande