FRAMTIDSHOPP

Syftet med Framtidshopp är att utveckla en ny pedagogik som handlar om hopp för barn och unga.

Ojämlikhet mellan barn från olika socioekonomiska bakgrunder växer och det förekommer skillnader i möjligheter för lärande och utbildning. Barn från familjer under fattigdomsgränsen eller andra bakgrunder kanske saknar det mentala utrymmet för hopp och drömmar och känner sig oftare utanför. Målet med Framtidshopp är att utveckla och utvärdera en ny hoppets pedagogik för barn och unga. Lösningen är tillämpbar för lärare och andra yrkesverksamma som arbetar med barn från tidig utbildning till förskole- och grundskoleutbildning och inom socialt arbete.

Aktuellt inom projektet

Den första kursen inom projektet "Hoppfullhet, dialog och aktörskap" för pedagogikstuderande gick av stapeln under hösten 2023. I kursen deltog studeranden från olika inriktningar vid pedagogiska fakulteten. Kursen för studerande fortsätter hösten 2024 och för tillfället utvecklas även en nätkurs för övriga intresserade. Nätkursen är planerad att publiceras hösten 2024. 

Under våren 2023 samlades material in för projektet.

Syftet med materialinsamlingen är att kartlägga hur barn tänker om sin egna framtid, om framtiden i stort och hur framtidsdrömmar tar sig uttryck i olika åldrar. Syftet är också att kartlägga hurdan kunskap lärarna upplever sig behöva med tanke på att föra dialoger om en hoppingivande framtid tillsammans med barnen. På basen av det insamlade materialet skapas horisontella dialoger som ska fungera som hjälpverktyg för pedagoger att initiera och genomföra diskussioner om framtidshopp tillsammans med barn, i åldern mellan 6 - 16 år.

 

Samarbete och finansiering

Framtidshopp vann första pris i tävlingen "SFV START!" och är finansierat av Svenska Folkskolans Vänner.  

Team

Mirjam Kalland, projektledare

Erika Löfström

Sonja Kosunen

Anna-Leena Riitaoja

Jan-Erik Mansikka

Lovisa Snårbacka, projektplanerare