DigiLi - Digital litteracitet i utveckling

Inom forskningsprojektet DigiLi, Digital litteracitet i utveckling, granskas förändringar och didaktiska implikationer relaterade till en allt mer digitaliserad undervisning.

Såväl distansundervisningen som digitala praktiker i närundervisningen är av intresse. Fokus ligger på undervisningen i årskurserna 5–9 i svenskspråkig skola.

Team

Forskningsledare:
Anna Slotte  

Forskare: 
Martina Aaltonen 
Jenny Högström, doktorand 
Pia Mikander 
Katarina Rejman, Stockholms universitet 
Kirsi Wallinheimo  

Forskningsassistent:
Olivia Kåhre 

Aktiviteter

Som ett samarbete med  forskningsprojekten Connected Classroom Nordic, CCN / QUINT) och DISKO, Digitalisering och distansundervisning i svenskspråkig skola i Finland, analyseras huvudsakligen material insamlat inom dessa projekt. Materialet består av videoinspelningar och intervjuer med lärare.  

DigiLi utgår från följande forskningsfrågor:  

1. Vilka nya digitala litteracitetspraktiker uppstod och användes under distansundervisningen?  

2. Vad innebär digitala litteracitetspraktiker med avseende på elevernas deltagande i undervisningen och demokrati i klassrummet?  

3. Vad innebär digitala litteracitetspraktiker med avseende på en språkstärkande undervisning?  

4. Vilken betydelse har kollaborativa lärarsamarbete i en digitaliserad skola? 

Samarbete och finansiering

DigiLi är finansierat av Svenska kulturfonden för perioden 1.9.2021–30.9.2023 

DigiLi samarbetar med forskningsprojekten Connected Classroom Nordic, (CCN) och DISKO, Digitalisering och distansundervisning i svenskspråkig skola i Finland, finansierat av Svenska Folkskolans Vänner. CCN hör till det nordiska forskningscentret QUINT som finansieras av NordForsk. 

Kontakt