AMSDAK

Aktivt Medborgarskap i Skuggan av Digitala Antidemokratiska Krafter.
Forskningstema

Forskningsprojektet intresserar sig för samhällsaktiva ungas uppfattningar om och erfarenheter av näthat som antidemokratiskt fenomen. Näthat har visat sig vara ett problem som tystar nerpotentiella samhälleligt aktiva. Problemet gäller i någon mån alla som ägnar sig åt aktivt medborgarskap, men det finns en skevhet i fråga om kön, ras och språk.

Via intervjuer med samhällsaktiva unga reder vi ut på vilka sätt unga vuxna utsätts för antidemokratiska krafter, särskilt i form av näthat, och vilka former av utbildning som bättre kunde förbereda unga för ett aktivt medborgarskap som inte blundar för de antidemokratiska krafterna som näthat och hatprat (vihapuhe, hate speech) för med sig.

Forskningsteam

Forskningsledare: Pia Mikander

Forskare: Anna Slotte, Jenni Helakorpi, Gunilla Holm

Assistent: Sofia Henriksson

Finansiering

Svenska folkskolans vänner.

Kontaktinformation

Pia Mikander

Integritetsutlåtande

Dataskyddsblankett