FRAMTIDSHOPP
Syftet med Framtidshopp är att utveckla en ny pedagogik som handlar om hopp för barn och unga.