Intraparty Competition

Om IntraComp

Syftet med IntraComp är att studera politisk beslutsfattande och konkurrens inom partier och vad som gör att vissa typer av kandidater är framgångsrika i val. För att få en bättre förståelse för den partiinterna konkurrensen mellan kandidater analyserar projektet tre olika aktörer och deras strategier: partiernas nomineringsprocesser, kandidaternas kamp om personröster och väljarnas val av kandidat. IntraComp finansieras av Finlands Akademi för perioden 2018–2023 och leds av Åsa von Schoultz, svenskspråkig professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet.