Rapporten Kandidaterna på valfältet

Information om undersökningen
 • Bakom analyserna står ett omfattande team av forskare från Helsingfors, Tammerfors och Åbo universitet samt Åbo Akademi.
 • En del av det Finlands Akademifinansierade forskningsprojektet IntraComp som analyserar partiinternkonkurrens dvs konkurrens mellan kandidater inom samma parti.
 • Utgår från enkätundersökningen Riksdagsvalskandidat 2019. Undersökningen är en del av det internationella samarbetsprojektet Comparative Candidates Survey som samlar information om kandidater i nationella val. Undersökningen genomfördes 2019 för fjärde gången i Finland.
 • Enkäten riktades till samtliga nominerade kandidater i 2019 riksdagsval. 770 kandidater besvarade enkäten (31 %).
 • I rapporten används även andra material som Finlands valundersökning, intervjuer med partiaktörer, valkompasser och officiell kandidatstatistik.

Forskningen fokuserar på kandidaterna

Nominering och kampanjande

 • Vilka typer av kandidater vill partierna ha? (Kapitel 2)
 • Hur kampanjar kandidaterna och hur finansieras deras kampanjer? (Kapitel 3)
 • Upplever kandidaterna otillbörlig valpåverkan? (Kapitel 4)
 • Vem blir vald? (Kapitel 5)

Kandidaternas ideologiska positioner och värderingar

 • Kandidaternas syn på demokratins tillstånd (Kapitel 6)
 • Kandidaternas syn på tidsperspektiv i beslutsfattandet (Kapitel 7)
 • Kandidaternas syn på vem man representerar om man blir vald (Kapitel 8)
 • ​​​​​​​Könsstereotypa förhållningssätt bland kandidaterna (Kapitel 9)
 • Kandidaternas ekonomiska och kulturella värderingar (Kapitel 10)

Länk till forskningsrapporten:

Kandidaterna på valfältet: Riksdagsvalet 2019

Länk till enkäten: