Silmäsairaudet
Silmäsairaudet ovat tavallinen syy sairaalaan hakeutumiselle.

Hevosten silmäsairauksiin on aina syytä suhtautua vakavuudella ja ne vaativat usein pikaista hoidon aloittamista. Etenkin silmän tai silmän alueen traumat, silmän kipuoireet (oireina silmän siristely/kiinni pitäminen, vetinen vuoto, valonarkuus), äkillinen silmän pinnan värin muutos tai äkillinen näkökyvyn heikkeneminen antavat aihetta pikaiseen tutkimukseen.

Yliopistollisen hevossairaalan silmäsairauksien poliklinikalla hevoselle suoritetaan perusteellinen silmätutkimus. Tutkimuksessa arvioidaan aina molemmat silmät. Silmätutkimukseen kuuluu suppea yleistutkimus, suppea neuro-oftalmologinen tutkimus (vasteiden ja refleksien arviointi), silmänpaineen mittaus, silmää ympäröivien rakenteiden arviointi, silmän pinta- ja sisäosien arviointi (biomikroskopia, oftalmoskopia), sekä tarvittaessa mm. solunäytteiden ja viljelynäytteiden otto. Tutkimusta varten hevonen yleensä rauhoitetaan, ja valtaosa tutkimuksesta suoritetaan hevosen ollessa pakkopilttuussa hämärretyssä tutkimushuoneessa.

Tarvittaessa voidaan tehdä jatkotutkimuksia, kuten esimerkiksi näkökyvyn arviointi sokkelotestillä, silmän alueen luisten rakenteiden arviointi röntgenkuvilla, kyynelkanavien arviointi varjoaineröntgenkuvilla, silmän ultraäänitutkimus, taittokyvyn tutkimus (retinoskopia) tai verkkokalvon sähköisen toiminnan tutkimus (ERG elektroretinogrammi).

Hevosilla esiintyy lukuisia myös muilla eläinlajeilla esiintyviä silmäsairauksia, mutta pakoeläiminä ne ovat erityisen alttiita akuuteille traumoille. Sarveiskalvohaavat voivat tulehtua hevosen elinympäristöstä johtuvien seikkojen vuoksi suhteellisen herkästi, ja infektio voi olla vakavimmillaan näkökykyä tai silmän säilymistä uhkaava. Hevosilla esiintyy lisäksi taipumusta immuunivälitteisiin silmäsairauksiin, jotka vaativat usein pitkäaikaista hoitoa ja voivat pahimmillaan uhata näkökykyä tai silmän säilymistä. Näistä yleisimpiä ovat sarveiskalvon immuunivälitteinen tulehdus (immuunivälitteinen keratiitti) ja silmänsisäinen väri- ja suonikalvon toistuva tulehdustila (uveiitti, ERU Equine Recurrent Uveitis).

Yliopistollisessa hevossairaalassa on valmius silmäpotilaiden intensiiviseen ympärivuorokautiseen lääkehoitoon potilaan tilan niin vaatiessa. Yksilön diagnoosista ja hoitosuunnitelmasta riippuen voidaan tarjota muun muassa seuraavia hoitomuotoja:

 •  luomikirurgia (mm. luomikasvainten poisto, luomihaavojen ompelu, luomien asentovirheen korjaus, virhesijaintisen ripsikarvojen poisto, cryoterapia)
 •  sarveiskalvon infektioiden hoito (mukaan lukien sarveiskalvonsisäiset lääkeaineinjektiot)
 •  sarveiskalvokirurgia nykyaikaisin mikrokirurgisin tekniikoin (mm. traumat, infektiot, krooninen immunologinen keratiitti)
 •  laserkirurgia iiriskystan hoitoon
 • laserkirurgia glaukooman hoitoon (transscleral cyclophotocoagulation)
 • lääkeimplantit (siklosporiini) sidekalvon alle keratiitin hoitoon
 • lääkeimplantit (siklosporiini) kovakalvon alle toistuvan uveiitin hoitoon
 • lasiaisen lääkeinjektiot toistuvan uveiitin hoitoon
 • silmänpoistoleikkaukset (enukleaatio)

Yliopistollisessa hevossairaalassa silmäsairauksien parissa työskentelevät

 •  Eläinlääketieteen Lisensiaatti (ELL), Hevossairauksien Erikoiselänlääkäri, Silmäsairauksiin erikoistuva eläinlääkäri (suorittaa Eurooppalaista eläinten silmäsairauksien spesialistitutkintoon tähtäävää koulutusohjelmaa) Minna Mustikka
 •  Eläinlääketieteen Lisensiaatti (ELL), jatkokoulutettava eläinlääkäri Kukka-Maaria Helkiö