Potilaana Hevossairaalassa

Hevossairaala tarjoaa hevosten laadukkaan tutkimuksen ja hoidon sekä päiväpolikliinisille potilaille että sairaalassa pidempään viipyville hevosille. Tältä sivulta löytyy tietoa ja hoito-ohjeita Hevossairaalaan saapuville ja hoitoon jäävien hevosten omistajille.
Ennen saapumista

Varatkaa aika etukäteen ajanvarauksen kautta. Esteen sattuessa ilmoittakaa siitä puhelimitse mahdollisimman pikaisesti potilastoimistoon. Peruutus tulee tehdä viimeistään saman päivän aamuna. Peruuttamatta jääneestä käynnistä veloitetaan toimistomaksu.

Mikäli tarvitsette päivystyshoitoa, soittakaa päivystyspuhelimeen ennen päivystykseen tuloa. Hevossairaalan päivystävä eläinlääkäri voi olla tallikäynnillä ja ennakkosoitto voi nopeuttaa eläinlääkäritasoisen hoidon aloittamista. Päivystävän eläinlääkärin olleessa tallikäynnillä on sairaalassa paikalla klinikkaeläinhoitaja. Lisätietoa Mitä on päivystyshoito

Ottakaa mukaan hevosen passi. Lisäksi sairaalaan on hyvä toimittaa hoito- ja tutkimustulokset, mikäli toinen eläinlääkäri on hoitanut hevosta samasta vaivasta tai hevonen tulee jatkotutkimuksiin toisen eläinlääkärin lähetteellä.

Hevossairaalan päivystyspotilaat hoidetaan ensisijaisesti Hevossairaalan tiloissa. Päivystysaikana tallikäyntejä tehdään vain, jos potilas ei ole kuljetuskuntoinen.

Tullessanne Hevossairaalaan käykää ensin ilmoittautumassa potilastoimistossa. Potilastoimistossa kirjataan ylös omistajan ja hevosen perustiedot sekä käynnin syy. Tämän jälkeen hevonen viedään Hevossairaalan talliosastolle tutkimuksia varten. Tarvittaessa hevoselle näytetään sen oma (maksullinen) karsina.

Hevossairaalassa on omistajille pieni odotushuone, jonka automaatista voi ostaa kahvia ja virvokkeita. Läheisistä opiskelijaruokaloista saa lounasta ja pikkupurtavaa.

Hevonen sairaalassa

Eläinlääkärin arvion perusteella hevosen tila saattaa vaatia sairaalahoitoa. Sairaalahoidossa olevista hevosista pidetään hyvää huolta, sairaalassa on aina vähintään hoitaja paikalla. Soitamme (joko eläinlääkäri tai hoidossa mukana oleva opiskelija) hevosen voinnista päivittäin, ellei toisin ole sovittu. Pyrimme, että samat henkilöt hoitavat potilasta koko ajan, mutta yötyön ja opetuksen vuoksi eläinlääkäri voi vaihtua. Eläinlääkärit ovat selvillä oman alansa kaikista sairaalapotilaista. Soitamme yleensä iltapäivisin, jos hevosella ei ole akuuttia ongelmaa. Muu henkilökunta ei voi kommentoida hevosenne vointia. Mikäli hevosen tilassa tapahtuu merkittävä muutos, otamme yhteyttä mahdollisimman pian, mutta hoidamme ensin kiireelliset toimenpiteet.

Hevosen kertyneet hoitokustannukset kerrotaan päivittäin, mutta tarkkaa kokonaiskustannusta on monessa tapauksessa mahdoton arvioida etukäteen. Toipumisnopeus, komplikaatiot ja lääkityksen muutokset, sekä tukihoidon tarve vaikuttavat laskun loppusummaan. Sairaala ei tiedä hevosenne vakuutusehtoja, joten oikein vastaus korvauksista tulee aina oman yhtiönne vakuutusvirkailijalta. Sairaalan protokollan mukaan potilaan hoidon kustannuksien ylittäessä 2000 euroa veloitetaan kertyneet kustannukset ennakkomaksuna, vaikka hoito jatkuu. Ennakkomaksu ei koske LähiTapiolan hoitokulujen suorakorvauspotilaita.

 

Emme vastaa sairaalassa olevista hevosen omista tavaroista tai rehuista, joten jättäkää hevoselle sairaalaan vain riimu, ei narua tai loimea. Jos hevonen tilansa puolesta voi ulkoilla tarhassa, sovitaan asiasta eläinlääkärin kanssa.

Vierailuaika on ensisijaisesti klo 17–19 välisenä aikana. Erityisesti potilaskiertojen aikana omistajat eivät voi olla läsnä opetustilanteen ja potilaiden tietosuojan vuoksi. Pyydämme ilmoittautumaan henkilökunnalle tullessanne.

Potilaita hoidetaan eristettynä sairaalassa melko usein erilaisista syistä, tavallisimpia ovat ripuli, kuume ja ulkomaanmatka lähiaikoina. Kysykää ohjeita pukeutumiseen ja liikkumiseen ennen kuin menette eristetyn hevosenne luo. Sairaala ottaa tarvittaessa hygieniaan liittyviä näytteitä kaikista potilaista.

Toivomme, että hevonen haetaan kotiin klo 8–21 välisenä aikana, lasku maksetaan ensisijaisesti hevosta haettaessa (käteinen, pankkikortit, yleisimmät luottokortit). Lisäksi klinikalla on mahdollisuus tarjota erämaksumahdollisuus rahoitusyhtiöiden Lowell ja SAV -rahoitus kautta. Klinikalla on suorakorvaussopimus LähiTapiolan kanssa, sitä varten tarvitsemme hevosen vakuutusnumeron. Mikäli tarvitsette laskutuksessa erityisjärjestelyjä, asiasta on jo ennen kotiutusta sovittava eläinsairaalan laskutuksesta vastaavan henkilön kanssa.

Hevosten kirurgia - ohjeita leikkaukseen tuleville

Hevonen paastotetaan ennen leikkausta n. 12 tunnin ajan, eli hevonen on yön yli syömättä. Suositeltavaa on tuoda hevonen jo edellisenä iltana sairaalaan, jotta se on toipunut kuljetuksesta ja rauhallinen ennen nukutusta. Leikkaukseen tulevan hevosen tulisi olla puhdas, eli sen voi tarvittaessa pestä kotona. Turvallisen nukutuksen vuoksi kengät otetaan pois viimeistään klinikalla ennen leikkausta. Tarkista myös hevosen jäykkäkouristusrokotuksen voimassaolo ennen leikkausta, tarvittaessa se annetaan toimenpiteen yhteydessä.

Leikkauksen jälkeen kotona hevonen toipuu sairaalasta annettujen ohjeiden mukaan. Hevosen lämpöä, syömistä ja riittävää ulostamista on hyvä seurata leikkauksen jälkeen.Siteet vaihdetaan yleensä 1-2 päivän välein.  Jos lämpö nousee yli 38.5 C, hevosella on kipuoireita tai leikattu alue on muuttunut, on hyvä ottaa yhteys hevossairaalaan.

Hevosten anestesia

Hevonen on haastava eläin nukuttaa, ja hevosen nukuttamiseen liittyy suurempi komplikaatioriski kuin esimerkiksi pieneläimillä. Anestesiaan liittyy riski muun muassa lihasvaurioista, luunmurtumasta tai hengitysteiden reaktioista.  Yliopistollisessa eläinsairaalassa hevospotilaiden nukutuksen turvallisuuteen panostetaan paljon. Eläinsairaala pyrkii minimoimaan anestesiariskit ja ne ovat vähäisemmät terveellä hevosella, mutta niitä ei voida kokonaan poistaa. Jokaisen hevossairaalassa nukutettavan potilaan nukutus, kivunpoisto ja suonensisäinen nestehoito suunnitellaan yksilöllisesti. Hyvä leikkauksenaikainen kivunpoisto edistää potilaan hyvinvointia ja nopeaa toipumista leikkauksen jälkeen. Nukutuksia valvovat koulutetut ja kokeneet eläintenhoitajat tukenaan hevoseläinlääkäri ja korkeatasoinen anestesiavalvontalaitteisto.

 Yleistutkimuksen ja tarvittavien verikokeiden jälkeen hevonen kanyloidaan ja rauhoitetaan, jonka jälkeen se tuetusti kaadetaan nukutusaineiden avulla pehmustetussa karsinassa. Leikkauksen aikana hevosen verenpainetta ja hengityskaasujen sekä nukutusaineen pitoisuuksia tarkkaillaan. Useimmiten otamme verinäytteitä myös nukutuksen aikana saadaksemme tietoa potilaan elimistön tilasta. Seuraamme myös hevosen sydänfilmiä ja kudoksien riittävää hapensaantia. Osassa leikkauksista omistaja voi seurata leikkauksen kulkua leikkaussalissa olevan ikkunan kautta. Leikkauksen jälkeen hevonen herää ja nousee jaloilleen pehmustetussa karsinassa. Sitten potilas siirretään heräämöstä talliosastolle karsinaan, ja se voidaan kuljettaa tapauksesta riippuen kotiin joko samana iltana tai seuraavana päivänä.

Tavallisimpia kiireettömiä leikkauksia ovat kastraatiot ja irtopalojen poistot. Päivystystapauksista leikkauksella hoidetaan tavallisimmin ähkyjä ja haavoja.

Tehohoito

Yliopistollinen hevossairaala on tällä hetkellä ainoa sairaala Suomessa, joka pystyy tarjoamaan tehohoitoa aikuisille hevosille ja varsoille ympäri vuorokauden. Sairaalassa on ympäri vuorokauden koulutettu henkilökunta, joka on rutinoitunut vakavasti sairaiden potilaiden hoitoon.

Tehohoitopotilaat tarvitsevat usein jatkuvaa suonensisäistä nestehoitoa tai toistuvia lääkityksiä, kuten antibiootteja tai silmälääkkeitä. Hevossairaalan jokainen karsina voidaan varustaa tehohoitopotilaalle sopivaksi. Nesteytysjärjestelmä antaa hevoselle mahdollisuuden liikkua karsinassa sen ollessa suonensisäisessä nesteytyksessä ja infuusiopumppujen avulla lääkeinfuusioiden annokset saadaan tarkoiksi. Tarvittaessa hevosille voidaan antaa lisähappea myös karsinassa. Jokaiseen karsinaan on asennettu valvontakamera, jotta hevosia voidaan seurata esim. henkilökunnan ollessa suorittamassa leikkausta.  Tehohoidossa olevaa varsaa valvoo kaiken aikaa yksi opiskelija tai hoitaja, joka seuraa ja auttaa varsaa yksilöllisesti tehdyn suunnitelman ja eläinlääkärin ohjeiden mukaan.

Tyypillisiä tehohoitoa vaativia potilaita ovat pikkuvarsat, ähkyleikatut hevoset, synnytyskomplikaatioista kärsivät tammat sekä ripuli- ja endotoksemiapotilaat. Silmäpotilaat eivät tarvitse varsinaista tehohoitoa, mutta tiiviin lääkityksen ja seurannan takia niiden hoito on usein helpointa sairaalassa.

Fysioterapian potilaat

Fysioterapiaan tullessaan potilas tutkitaan aina ensimmäisellä kerralla fysioterapeuttisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ns. fysioterapeuttiset ongelmat. Usein fysioterapeutti tekee oman arvionsa eläinlääkärin ontumatutkimuksen yhteydessä. Yhteistyö eläinlääkärin kanssa on oleellisen tärkeää hevosten tuloksellisessa fysioterapiassa. Ontuma- tai selkäkipupotilaalle voidaan varata aika eläinlääkärin ja fysioterapeutin yhteiseen tutkimukseen ja hoitoon.

Jos diagnoosi on vaikkapa selkäkipu, fysioterapeuttisia ongelmia voivat olla esimerkiksi:

  • kipu selän lihaksissa
  • surkastunut selän lihaksisto
  • inaktiivinen vatsan lihaksisto
  • selän rajoittunut liikelaajuus
  • epäsopiva satula

Näiden ongelmien listaamisen jälkeen sovitaan omistajan kanssa sekä lyhyen, että pitkän aikavälin tavoitteet.  Lyhyen aikavälin tavoite voi olla esimerkiksi selän lihaksiston kivun hallinta, liikkuvuuden parantaminen sekä lihasmassan lisääminen, vatsalihasten aktivointi ja optimaalisesti sopivien varusteiden hankinta.

Pitkän aikavälin tavoitteena voi olla esimerkiksi hevosen paluu huippu-urheilutasolle ja selän kiputilan uusimisen ennaltaehkäisy. Tavoitteisiin pääsemiseksi laaditaan kuntoutussuunnitelma, johon kuuluu aikataulu ja terapiamuotojen valinta.

Kirjallinen työ ja huolellinen potilaskirjanpito ovat tärkeä osa jokaisen potilaan terapiaa. Hoidon ohessa tehdään jatkuvaa uudelleenarviointia fysioterapian tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta, josta raportoidaan myös jatkuvasti hoitavalle eläinlääkärille. Teemme myös yhteistyötä kentällä työskentelevien kollegojen sekä muiden ammattiryhmien kanssa.

 

Fysioterapian potilaat sairaalassa

Fysioterapiaan voit varata ajan sekä lääkärin lähetteellä, että omatoimisesti ilman lähetettä riippumatta asuinpaikasta tai lähettävän lääkärin sijainnista. Poliklinikkakäynnillä omistaja on aina mukana hoitotilanteessa, ellei yksilöllisistä syistä omistajan kanssa toisin päätetä. Aikaa poliklinikkakäynnille kannattaa aina varata n. 1-2 tuntia.

Hevosen ollessa potilaana sairaalaosastolla saattaa fysioterapeutin arvio ja hoito olla tarpeen. Tällöin fysioterapeutin arvio tehdään yhdessä eläinlääkärin kanssa ja fysioterapia toteutetaan tarpeen mukaan useita kertoja päivässä. Fysioterapeutti pitää omistajaan yhteyttä puhelimitse, kirjaa potilaskirjanpitoon tiedotteita ja kirjallisia ohjeita sekä neuvoo mahdollisissa yhteisissä terapiatilanteissa.

Mikäli hevosen tilanne vaatii intensiivistä kuntoutusta tai omistajan aikataulujen ollessa haastavat, voi hevosen tuoda aamulla sairaalaan ja noutaa sen kotiin vasta illalla. Tällöin hevonen saa oman päiväkarsinan, ja fysioterapeutti voi antaa päivän aikana tarvittavan määrän fysioterapiaa. Hevonen voi myös jäädä sairaalaan muutamaksi päiväksi fysioterapia jaksolle.

 

Fysioterapeuttimme tekevät tarvittaessa myös tallikäyntejä.