Medialle

Median yhteydenotot ja yliopiston viestinnän palvelut.

Yliopistollista eläinsairaalaa koskeviin mediakyselyihin vastaa eläinsairaalan johto.

Hel­sin­gin yli­opis­ton vies­tin­nän pal­ve­lut me­dial­le

Helsingin yliopiston viestintä auttaa median edustajia kaikissa yliopistoa koskevissa kysymyksissä. Välitämme tietoa yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta, autamme toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi, tarjoamme valokuvia median käyttöön ja järjestämme tapaamisia.