Mitä on päivystyshoito

Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen vamman tai sairastumisen edellyttämää välitöntä tutkimusta ja hoitoa. Kyse on sellaisesta tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään. Päivystyksessä annetaan potilaan henkeä pelastavaa kiireellistä ensiapua ja tutkitaan ja hoidetaan sairauksia ja vammoja, jotka ilman välitöntä hoitoa voisivat johtaa potilaan tilan huononemiseen.

Tyypillisiä päivystyksessä hoidettavia sairauksia ja vammoja ovat myrkytys, shokki, akuutti haava- ja trauma, kissan virtsatietukos, syömätön kani, hengitysvaikeus, akuutti oksenteleva/ripuloiva koira ja kissa, akuutti silmätrauma, epileptinen kohtaus, kohtutulehdus, vierasesine, käärmeenpurema, mahalaukun kiertymä, synnytysvaikeus, akuutti anemia, Addisonin kriisi, lämpöhalvaus, hevosen ähky ja muuten kivulias tai huonossa kunnossa olevat potilas.

Pieneläinpotilaan päivystyshoidon tarvetta omistaja voi arvioida mm. seuraavien oireiden esiintyessä: yleisvoinnin nopea huononeminen, tajunnan tason lasku, hengityksen vaikeutuminen, kalpeat limakalvot, potilas ei pysy pystyssä, ruumiinlämpö yli 40, voimakas verenvuoto, voimakas kipu, virtsaamisvaikeus, vatsan turpoaminen, verinen oksentelu/ripuli, voimakas silmän siristely, kohtuvuoto, synnytys ei edisty.

Päivystyshoitoa vaativia sairauksia eivät ole krooniset sairaudet, joissa eläimen yleisvointi on normaali.

Päivystyspuhelimiin vastaa eläinlääketieteen kandidaatti, klinikkaeläinhoitaja tai eläinlääkäri. Puhelimitse otetaan omistajan kertomien oireiden perusteella kantaa siihen, onko potilas välittömän päivystyshoidon tarpeessa. Päivystyspuhelimessa voidaan antaa myös kotihoito-ohjeita.

Hoitovastuu ei siirry Eläinsairaalalle päivystyspuhelun perusteella. Eläimen omistaja vastaa kaikista hoitoon liittyvistä päätöksistä siihen asti, kunnes Eläinsairaalan edustaja on tutkinut potilaan ja eläin on otettu Eläinsairaalaan hoidettavaksi. Päivystyspuhelu ei muodosta sopimusta Eläinsairaalan ja eläimen omistajan välille.

Hevossairaalassa ja Saaren eläinklinikalla tila- ja tallikäynnit pyydetään päivystyspuhelimen kautta.

Saapuminen päivystykseen

Pieneläinsairaalassa soitto päivystyspuhelimeen ennen sairaalan tuloa on suositeltava, mutta ei pakollinen.

Hevossairaalassa on soitettava päivystyspuhelimeen ennen sairaalaan tuloa. Hevossairaalan päivystävä eläinlääkäri voi olla tallikäynnillä ja ennakkosoitto voi nopeuttaa eläinlääkäritasoisen hoidon aloittamista. Päivystävän eläinlääkärin olleessa tallikäynnillä on sairaalassa paikalla klinikkaeläinhoitaja.

Tuotantoeläinsairaalassa on aina soitettava päivystyspuhelimeen ennen sairaalaan tuloa. Päivystävä eläinlääkäri ei normaalisti ole paikalla, koska pääosa potilaista hoidetaan tiloilla.

Hoidontarpeen arviointi ja päivystyspotilaiden priorisointi

Päivystysvastaanotolla potilaalle tehdään yleistutkimus, jonka perusteella arvioidaan hoidon tarve. Potilaat otetaan hoitoon ja hoidetaan kiireellisyyden perusteella. Päivystyksessä käytettävissä olevat tutkimusmenetelmät ja laitteet ovat suppeammat arkipäiviin verrattuna. Kliinisen yleistutkimuksen lisäksi voidaan tehdä mm. veri- ja virtsatutkimuksia sekä akuutisti vaadittavia röntgen- ja ultraäänitutkimuksia.

Pieneläinsairaalassa eläimen omistajan on hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen valvottava potilasta sairaalan tiloissa siihen asti, kunnes hoito voidaan aloittaa.

Hevossairaalan potilaat hoidetaan ensisijaisesti Hevossairaalan tiloissa. Päivystysaikana tallikäyntejä tehdään vain, jos potilas ei ole kuljetuskuntoinen.

Tuotantoeläinsairaalan eläinlääkäri hoitaa päivystyksen aikana sekä alueen suureläimet, että pieneläimet. Hoito perustuu kiireellisyyteen, minkä takia hoitoa voi joutua joskus odottaa useamman tunnin.

Päivystysalueet

Yliopistollinen eläinsairaala tuottaa päivystyspalveluja pääkaupunkiseudun ja tietyille Uudenmaan kunnille. Pieneläinsairaalan ja Hevossairaalan päivystysalueen kunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi.

Tuotantoeläinsairaalan päivystysalueen kunnat ovat Mäntsälä, Orimattila, Myrskylä, Pukkila ja Hyvinkää. Muualta Suomesta tulevaa potilasta ei välttämättä voida ilman lähetettä ottaa hoidettavaksi esimerkiksi päivystysvastaanoton ruuhkan takia. Oman päivystysalueemme ulkopuolelta tulevien potilaiden on aina saatava ensiapu ja arvio kuljetuskelpoisuudesta lähettävältä eläinlääkäriltä.

Päivystyshoidon kustannukset

Päivystyshoito on aina kalliimpaa kuin ajanvarauspoliklinikalla käynti. Toimistomaksu ja toimenpidemaksu ovat korkeammat. Jos potilaan tila ei edellytä välitöntä hoitoa, pyritään toimenpiteitä siirtämään tehtäväksi seuraavana päivänä tai seuraavana arkipäivänä. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että potilasta ei ole perusteltua ottaa päivystyshoitoon vaan omistajalle suositellaan ajanvarauksen tekemistä tai vastaanotolle tuloa virka-aikana.