Tietoa maksuehdoista

Yliopistollisessa eläinsairaalassa noudatettavan käytännön mukaisesti asiakas maksaa palvelun käteismaksuna potilasta noudettaessa Yliopistollisen eläinsairaalan hyväksymillä maksukorteilla, käteisellä tai maksujärjestelyillä rahoitusyhtiöiden Lindorf tai SAV-Rahoituksen kautta.

 

Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen eläinlääkintäpalvelun aloittamista tai ajanvarauksen yhteydessä, jos asiakas on maksukyvytön tai ei muun syyn vuoksi pysty maksamaan palvelua edellä kerrotulla tavalla.

Yliopistollinen eläinsairaala on oikeutettu perimään ennakkomaksua. Jos potilaan hoidon kustannukset ylittävät 2000 euroa, veloitetaan kertyneet kustannukset 2000 euroon asti ennen hoidon jatkamista. Kaikkiin laskutettaviin potilaisiin otetaan potilasta noutavalta henkilöltä maksusitoumus aina ennen potilaan luovuttamista.

Yliopistollisella eläinsairaalalla on oikeus olla luovuttamatta potilasta, jos hoitoa ei makseta hoitokäynnin yhteydessä.
Yliopistollisella eläinsairaalalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteensa, jos ilmenee seikkoja joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas jättää sopimusvelvoitteensa noudattamatta. Yliopistollisella eläinsairaalalla on edellä mainituissa tapauksissa oikeus vaatia ennakkomaksu suoritettavaksi ennen hoidon jatkamista. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Yliopistollinen eläinsairaala siirtää kaikki maksamattomat erääntyneet laskut perintätoimiston hoidettavaksi. Yliopistollinen eläinsairaala pidättää oikeuden hinnastojen muutoksiin. Muilta kuin Suomessa vakinaisesti asuvilta sekä muilta kuin Suomen kansalaisilta voidaan edellyttää ennakkomaksua ennen potilaan hoidon aloittamista.

Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi maksutapaa koskevan luottohakemuksen käsittelyyn, luottopäätöksen tekemiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Tietojen rekisterinpitäjänä on Lindorff Invest Oy. Tarvitsemme henkilötietojasi, jotta voimme käsitellä hakemuksesi. Pyydettyjen tietojen antamatta jättäminen estää hakemuksen käsittelyn.

Luottohakemuksen tasapuolisen, sujuvan ja luotettavan käsittelyn varmistamiseksi luottopäätöksemme perustuu henkilötietojesi automaattiseen käsittelyyn ja arviointiin. Sinulla on oikeus riitauttaa automaattisesti tehty luottopäätös ja pyytää hakemuksesi käsittelyä uudelleen manuaalisesti. Voit tehdä sen ottamalla yhteyttä Lindorffin asiakaspalveluun, puh. 02 2700 327.

Voit pyytää omat tietosi Lindorffin asiakaspalvelusta tai tietosuojasivulta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja omien tietojen tarkistamisesta ja muista oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä ja automaattisesta päätöksenteosta osoitteessa lindorff.fi/tietosuoja