Mediatiedot
Yliopisto-lehti on aikakauslehti, joka katsoo maailmaa tutkimuksen silmin ja tarjoaa lukijoilleen uuteen tietoon perustuvia oivalluksia.
Me­dia­tie­dot 2021

Yliopisto on Helsingin yliopiston julkaisema tiedeaikakauslehti. Sillä on noin 20 000 lukijaa, ja osoitteellisessa erikoisjakelussa noin 81 000 lukijaa. Suurin osa heistä työskentelee asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Lukijoilla on vankka suhde lehteen, ja he ovat julkaisuun poikkeuksellisen tyytyväisiä (44 % erittäin tyytyväisiä, tyytyväisiä kaikkiaan 90 %). Vastoin vallitsevaa trendiä Yliopisto-lehden lukijoiden lukutottumukset ovat eri mittareilla arvioiden vahvistuneet. Lehti luetaan tarkkaan: 53 % lukijatutkimukseen vastanneista lukee kunkin numeron sisällöstä vähintään puolet, ja 52 % vastaajista käyttää lukemiseen aikaa vähintään puoli tuntia.

JUL­KAI­SI­JA

Helsingin yliopisto

PÄÄTOI­MIT­TA­JA

Marja Pemberton

marja.pemberton@helsinki.fi

LE­VIK­KI JA JA­KE­LU

Yliopisto-lehden painos on 10 000–15 000 kappaletta, erikoisjakeluissa 20 000–45 000 kappaletta. Osoitteellisena jakeluna (n. 5 000 kappaletta) lehti postitetaan tilaajille, Helsingin yliopiston alumneille sekä sidosryhmille (tiedotusvälineet, kansanedustajat, valtion- ja kunnallishallinnon päättäjät, suurlähetystöt, kirjastot).

Lehti jaetaan Helsingin yliopiston koko henkilökunnalle (5 400 kappaletta) sekä lisäksi kaikilla kampuksilla opiskelijoille yhteensä 21 paikassa (2 500 kappaletta).

Linkki verkkosivuilta ladattavaan näköislehteen lähetetään joka numerosta noin 35 000 alumnille.

TEK­NI­SET TIE­DOT

Lehden koko: B5, 176 x 250 mm

Sivumäärä: 68

Ilmestyy: 10 kertaa vuodessa

AI­KA­TAU­LU

Nro            Varaus       Aineisto                       Ilmestyy

1                4.1.            11.1.                           29.1.         

2                4.2.            15.2.                           5.3.

3                3.3.            12.3.                           1.4.           

4                8.4.            19.4.                           7.5.

5                11.5.          24.5.                          11.6.        

6                2.8.             9.8.                            27.8.         

7                26.8.          6.9.                             24.9.          Erikoisjakelu*

8                23.9.          4.10.                           22.10.

9                21.10.        1.11.                           19.11.       

10              17.11.        26.11.                         17.12.

*Erikoisjakelu / Osoitteellinen postitus Helsinki Alumni -yhteisön jäsenille (n. 30 000 kpl)

YLIOPISTO-LEH­DEN ME­DIA­MYYN­TI

Ilmoitustilaa myy Varparus Oy, Esko Vartiainen
0400 508 450
esko.vartiainen@varparus.fi

IL­MOI­TUS­KOOT JA HIN­NAT

2/1             aukeama leikkaukseen    352 x 250 mm               2 550 e

1/1             sivu leikkaukseen           176 x 250 mm               1 800 e

1/1            takasivu leikkaukseen     176 x 215 mm               2 240 e

1/2             vaaka marginaaleissa     149 x 111 mm               1 290 e

1/2             pysty marginaaleissa      72 x 227 mm                 1 290 e

1/4             vaaka marginaaleissa     149 x 53 mm                 725 e

1/4             pysty marginaaleissa      72 x 111 mm                 725 e

Leikkausvarat: + 3 mm

Palstamillimetreittäin ilmoitukset 5 e / pmm

33,5 mm levyiselle palstalle.

LIIT­TEET

Stiftattuna: 0,10 e / kpl

Erikoisjakelujen hinnat: + 20 %

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

ALEN­NUK­SET

Mainos- ja mediatoimistoalennus: – 15 %.

Kysy lisää myös toisto- ja vuosialennuksista!

AI­NEIS­TO­VAA­TI­MUK­SET JA -TOI­MI­TUS

Valmis aineisto toimitetaan pdf-tiedostona.

Ohjeet: https://unigrafia.fi/aineisto-ohje-offset-digipaino

Aineiston toimitusosoite: ilmopc@unigrafia.fi

Lisätietoja: asiakaspalvelu@unigrafia.fi

TOI­MI­TUSEH­DOT JA REKLA­MAA­TIO

Ilmoitustilan tilaaja vastaa siitä, että lehdelle annettu aineisto on tekijänoikeus- ja muiden lakien mukainen. Peruutukset on tehtävä viimeistään kunkin numeron viimeisenä ilmoitusvarauspäivänä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko ilmoitushinta. Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti kahden viikon kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

LU­KI­JA­TUT­KI­MUS

Tutustu lukijatutkimuksen yhteenvetoon.

Published on
3 päivää 18 tuntia ago