Koululaiselle

Koululaispinkassa on tietoa kasveista, sammalista ja jäkälistä, joita näet lähiympäristössäsi. Lisäksi sivulla on tehtäviä sekä linkkejä verkkosivuille, joilta löydät lisää tietoa luonnosta ja luontoharrastuksesta.
Pinkat

Yläkoulun Pinkka

Yläkoulun Pinkasta löydät yläkoulun kasvilajit biotoopeittain.

Kasvien talvi

Kasvien talvi -pinkka esittelee ainavihantia ja talvivihantia kasveja, joiden lehdet tai osa niistä säilyvät vihreinä talven yli. Pinkka on Kasvien talvi -projektin tuottama.

 

Koulutehtäviä

Tehtäviä alakouluun

Kunkin tehtävän kohdalla on tehtäväpaperi ja vastaus sekä linkki tietokantaan, jossa tehtävän kasvi- tai sienilajit esitellään lyhyesti. Esittelyssä kustakin lajista on 2–3 kuvaa ja lyhyt kuvaus lajista ja sen kasvupaikkavaatimuksista. Kuvia voidaan suurentaa klikkaamalla kuvaa.Luokat 1–2

Luokat 3–4

Luokat 5–6

Tehtäviä yläkouluun

Kunkin tehtävän kohdalla on tehtäväpaperi ja vastaus sekä linkki tietokantaan, jossa tehtävän kasvi- tai sienilajit esitellään lyhyesti. Esittelyssä kustakin lajista on 2–3 kuvaa ja lyhyt kuvaus lajista ja sen kasvupaikkavaatimuksista. Kuvia voidaan suurentaa klikkaamalla kuvaa.Luokat 7–8

 

Koulutehtävä-osiossa on peruskoulun luokanopettajien tai aineenopettajien käyttöön laadittuja kasveihin ja sieniin liittyviä valmiita tehtäväpapereita. Myös oppilaat voivat käyttää tehtäviä hyväkseen eri aihepiirien kertauksessa, ja muut ympäristöalan oppilaitokset omien tarpeidensa mukaan.

Tehtävät on jaoteltu luokkatason mukaan (peruskoulun luokat 1–8) kullekin ikävaiheelle sopivilla kasvi- ja sienitehtävillä. Ehdotetut luokkatasot ovat viitteellisiä. Jokaisen tehtävän kohdalla tehtäväpaperi ja tehtävän ratkaisut ovat pdf-muodossa. Joidenkin tehtäväpapereiden kohdalla tehtävä on kopioitu kahteen tai kolmeen kertaan samalle paperille opettajien monistustyön helpottamiseksi. Tehtäväpapereita voidaan vapaasti käyttää ja kopioida opetustarkoituksiin.

Kunkin tehtävän kohdalla on linkki tietokantaan, jossa tehtävän kasvi- tai sienilajit esitellään lyhyesti. Esittelyssä kustakin lajista on 2–3 kuvaa ja lyhyt kuvaus lajista ja sen kasvupaikka-vaatimuksista. Tietokannan kuvia voidaan suurentaa klikkaamalla kuvaa.

Koulutehtävät on suunnitellut FM Elli Edgren ja lukiolainen Lilja Palmgren on tehnyt niihin kuvat. Sivusto on käännetty ruotsin kielestä ja siihen on saatu tukea seuraavalta taholta: Sparbanksstiftelsen i Helsingfors.

Pinkan tekijäryhmä ottaa mielellään vastaan kommentteja ja ehdotuksia lisätehtävien laatimiseen.