Täydennyskoulutus ja kouluttaminen

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA kouluttaa opettajia, rehtoreita ja muita koulutusalan henkilöitä arviointi- ja tutkimustietoon perustuen.

Koulutuksemme avaavat teorioita ja uusinta tutkimustietoa käytännönläheisesti ja arkeen esimerkkien ja monipuolisten harjoitusten kautta. Jos haluat oppia lisää, niin tilaa meiltä räätälöity koulutus tai tule mukaan olemassa olevaan koulutustarjontaamme.

Koulutamme ja suunnittelemme yhdessä paljon myös arviointiemme vaikuttavuutta sekä koulujen ja yhteisöjen kehittämistä arviointitiedon pohjalta. Tarvittaessa suunnittelemme arviointi- ja koulutushankekokonaisuuden yhdessä yhteistyötahojemme kanssa. Tutustu ja ota meihin yhteyttä. 

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot (25op) on opetusalan johtajille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa kehitetään ja päivitetään johtamisosaamista. Koulutus on tarkoitettu niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion kuin ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön johtajille. Kokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Aalto EE:n kanssa. Koulutuksen arviointikeskus HEA toteuttaa hankkeessa tutkimusta, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa koulutuksen kehittämiseksi. Opetushallitus rahoittaa hanketta. Hankkeesta lisää Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn nettisivuilla.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta järjestivät syksyllä 2018 lukio-opettajille kohdennetun kurssin Lukioiden kehittyvä ja sähköistyvä arviointikulttuuri –arviointi ja itsearviointi tavoitteellisen oppimisen tukena. 

Kurssin (5op) tavoitteena on tarjota tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle lukion arjessa sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita. Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita monipuolisesti käytännön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten harjoitteiden kautta. Kurssi järjestettiin lähiopetuksena kuudella paikkakunnalla ympäri Suomea sekä verkossa MOOC-kurssina.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa työskentelee useita eri teemojen asiantuntijoita. Tutustu toimintaamme ja henkilöstöömme ja pyydä tarjous koulutuksesta. Voimme räätälöidä vuorovaikutteisen luento, työpajan, koulutuspäivnä tai kokonainen kurssin juuri teidän tarpeisiinne. Koulutamme mielellämme raporttiemme ja arviointiemme tiedon käyttämiseen ja kehittämisehdotusten täytäntöönpanoon liittyen.

Aikaisempia teemojamme: Oppimaan oppiminen, ajattelutaidot, arviointiosaaminen, erityisen tuen koulutukset, johtaminen ja monet muut teemat. Arvioimme, tutkimme ja koulutamme samoista teemoista, joten uudet arviointi- ja tutkimushankkeet kumuloituvat aina myös uusiin koulutusmahdollisuuksiin.

Ota yhteyttä: projektipäällikkö Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi