Menetelmäopetus

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn yhtenä strategisena tavoitteena on tuottaa laadukasta menetelmäopetusta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, tutkimuksen ja suomalaisen koulutuksen arvioinnin tukemiseksi. Osallistumme kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien opetustuksen kehittämiseen kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja jaamme osaamistamme menetelmäkurssien, metodiklinikan sekä tuotetun tukimateriaalin avulla.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA tekee vahvaa tutkimusyhteistyötä tiedekunnan muiden tutkimusryhmien kanssa erityisesti aineistonkeruun ja analyysien osalta. Lähdemme mielellämme mukaan tutkimushankkeisiin jo niiden suunnitteluvaiheessa ja tuemme tutkimuksen toteuttamisessa aina metodien valinnasta aineistonkeruuseen, analysointiin ja tutkimusraporttien kirjoittamiseen saakka.