Arkkitehtuuri, luonto ja kaupunkitila - Näkökulmia laadukkaampaan asumiseen

29.9.2010 Lahti

KSEIn syysseminaari 2010: Arkkitehtuuri, luonto ja kaupunkitila – 
Näkökulmia laadukkaampaan asumiseen
29.9.2010 Lahti

 

https://www.helsinki.fi/assets/drupal/s3fs-public/migrated-generic-grou…