KSEIstä

Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin (KSEI) toiminta painottuu erityisesti ympäristöestetiikkaan, muuhun humanistiseen ympäristötutkimukseen sekä arjen estetiikkaan ja kaupunkiestetiikkaan. KSEI:n toimialoja ovat tutkimus, opetus sekä alan julkaisutoiminta.
KSEI:n historiaa

Instituutti järjestää sekä kotimaisia että kansainvälisiä tiedetapahtumia. Vuodesta 1995 järjestetty kansainvälinen soveltavan estetiikan kesäkoulusarja on jatkunut kesäkonferenssien sarjana vuodesta 2011 alkaen. Vuonna 2005 aloitettiin ympäristöestetiikan syysseminaarien sarja.

KSEI oli vuosina 2010–2014 osa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikköä. Instituutti liittyi vuoden 2015 alussa osaksi Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta. KSEI:n toimipiste jatkaa Lahdessa.

KSEI:n kannatusyhdistys ry:n perustivat 1993 Helsingin yliopisto, Lahden kaupunki, Suomen Estetiikan Seura ja Päijät-Hämeen korkeakouluyhdistys ry (nykyinen Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry). Myöhemmin jäseniä tuli muutamia lisää. Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää soveltavan estetiikan julkaisutoimintaa, koulutusta ja tieteellistä tutkimusta sekä toimia kansainvälisen soveltavan estetiikan koulutus- ja tutkimuslaitoksen (KSEI) kehittämiseksi.

Vuoden 2008 alusta KSEI:ssä toteutettiin organisaatiomuutos, jolloin vanha taustayhdistys lopetettiin. KSEI oli osa Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitosta estetiikan oppiaineen Lahden yksikkönä vuosina 2008–2010. Tuolloin KSEI liittyi myös Lahden yliopistokeskukseen. Instituutti liitettiin osaksi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden yksikköä vuoden 2010 alussa.

Instituutin toiminnassa keskeisimpänä ovat alusta asti olleet tutkimus, opetus, täydennyskoulutus sekä kansainvälinen yhteistyö. Kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi KSEI:llä on Kansainvälinen neuvottelutoimikunta, IAB. Koulutustapahtumissa vierailee säännöllisesti kansainvälisiä estetiikan alan asiantuntijoita.

KSEI:llä on kolme omaa julkaisusarjaa. Niissä on julkaistu sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä artikkelikokoelmia ja monografioita, sekä verkkolehti IO:ta.