Ajankohtaista: Artikkelikutsu: Ympäristömuutos ja estetiikka, 26.1.2021

Jukka Mikkonen, Sanna Lehtinen, Kaisa Kortekallio & Noora-Helena Korpelainen (toim.

): Ympäristömuutos ja estetiikka. Suomen Estetiikan Seura ry, Helsinki 2022.

Ilmastonmuutoksen muuttaessa ympäristöjä myös ihmisten ympäristöihin liittämät merkitykset ja arvot muuttuvat. Vastaavasti näitä merkityksiä ja arvoja tutkivat tieteenalat joutuvat arvioimaan uudelleen omia lähtökohtiaan ja käsityksiään.

Estetiikan tutkimuksessa ihmisen aiheuttaman ympäristömuutoksen perinpohjaisuuteen on yllättävästi havahduttu vasta hiljattain. Ympäristömuutos ja estetiikka-kokoelman tarkoituksena on selvittää ympäristömuutoksen esteettisiä merkityksiä monipuolisesti ja -alaisesti eri tieteiden ja taiteiden näkökulmista. Kirjoituksia ohjaavana taustaoletuksena on, että laaja-alainen ympäristömuutos vaikuttaa merkittävästi inhimilliseen kokemusmaailmaan ja arvoihin. ”Estetiikka” ymmärretään kokoelmassa niin taiteen kenttää koskevana kuin ihmisen koko aistirepertuaariin viittaavana käsitteenä. ”Ympäristömuutoksella” viitataan ennen kaikkea ihmisen toiminnasta seuraaviin muutoksiin, joista ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat tunnetuimpia.

Etsimme teokseen suomenkielisiä alkuperäisartikkeleita, joissa kirjoittajat tarkastelevat teemaa oman alansa näkökulmasta tai monialaisesti. Kirjoittajia pyydetään ensin esittelemään tärkeimpiä ympäristömuutokseen liittyviäkäsityksiä ja kysymyksiä omalla tieteen- tai taiteenalallaan ja sitten tuomaan tähän esittelyyn mukaan oma näkemyksensä näiden käsitysten ja kysymysten merkityksestä. Artikkeleiden sisällöstä ja rakenteesta lähetetään toimittajille lyhyt kuvaus (n. 300 sanaa) 28. helmikuuta 2021 mennessä. Kuvausten perusteella valittujen artikkeleiden määräpäivä on 30. kesäkuuta 2021, ja niiden ohjepituus on 7 500–9 000 sanaa. Kirja julkaistaan vuoden 2022 aikana avoimesti verkossa osana Suomen Estetiikan Seura ry:n uutta vertaisarvioitua julkaisusarjaa (ks. estetiikka.fi/suomen-estetiikan-seura/julkaisut/).

Teoksen toimittajat vastaavat mielellään kysymyksiin tarjottavien artikkeleiden aiheiden ja lähestymistapojen sopivuudesta.

Jukka Mikkonen
jukka.mikkonen@helsinki.fi

Sanna Lehtinen
sanna.lehtinen@aalto.fi

Kaisa Kortekallio
kaisa.kortekallio@helsinki.fi

Noora-Helena Korpelainen
noora.korpelainen@helsinki.fi