Suomen Akatemialta merkittävä hankerahoitus apulaisprofessori Tarja Pääkkösen johtamaan koirien epilepsiatutkimukseen

Epilepsia on yksi yleisimmistä kroonisista neurologisista sairauksista sekä koirilla että ihmisillä. Tarja Pääkkösen tutkimusryhmä etsii uusia keinoja ennustaa epilepsian taudinkulkua ja hoitovastetta, ja siten auttaa valitsemaan oikean hoitomuodon.

Epilepsia alentaa huomattavasti sairastuneiden yksilöiden elämänlaatua. Huolimatta lukuisista saatavilla olevista kohtauksenvastaisista lääkkeistä noin kolmasosalla epilepsiaa sairastavista kohtauksia ei saada riittävästi hallintaan. Diagnostisten ja prognostisten biomarkkereiden avulla epilepsian hoitoa voitaisiin merkittävästi parantaa. Suomen Akatemia on myöntänyt 2-vuotisen hankerahoituksen apulaisprofessori Tarja Pääkkösen (Jokinen) epilepsiatutkimukseen. Hankkeeseen myönnetyn rahoituksen avulla Pääkkösen johtama tutkimusryhmä selvittää koirien spontaanin epilepsian avulla biomarkkereita, jotka voivat ennustaa epilepsian mahdollista etenemistä ja tulevaa hoitovastetta.

NeuroPet -tutkimusryhmän johtaja ELT Tarja Pääkkönen toimii vertailevan sairauksien tutkimuksen apulaisprofessorina, joka on osa HOH Helsinki One Health –verkostoa, ja yhteisprofessuuri Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan välillä. Helsinki One Health on tuore ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka rohkaisee eri aloja työskentelemään yhdessä yhteisten koko ihmiskuntaa ja eläinpopulaatiota koskevien terveysongelmien ratkaisemiseksi. Pääkkönen on tutkinut laaja-alaisesti koirien idiopaattista/geneettistä epilepsiaa ja on myös kansainvälisen eläinlääketieteellisen epilepsiatyöryhmän (International Veterinary Epilepsy Task Force, IVETF) kutsuttu jäsen.