Haku syväteknologian, tekoälyn, ja kestävyyden ratkaisujen esihautomo Compassin 2. kierrokseen on auki!

Ensimmäisen Helsinki Incubators -ohjelman 2. kierros järjestetään vuoden 2023 alussa. Intohimioisia yrittäjämäisiä henkilöitä joilta löytyy orastava tuote- tai palveluidea ohjelman aihealueiden sisältä pyydetään hakemaan mukaan ohjelmaan. Tarjoalla on mahdollisuuden oppia kaiken, minkä idean kehittämiseen tarvitaan.

Haku Helsingin yliopiston Compass-esihautomon toiselle kierrokselle syvään teknologiaan, tekoälyyn ja kestävään kehitykseen perustuvien ratkaisujen kehittämiseksi on nyt auki. Helsinki Incubatorsin järjestämä ja Helsingin kaupungin mahdollistama Compass -esihautomo-ohjelma käynnistyy 17.1. Ohjelma kestää kaksi kuukautta, ja sen 2. osallistuja ryhmään on tarkoitus ottaa 15-20 tiimiä. Hakuaikaa on 18.12. asti.

Compass esihautomo on osa Kumpulan kampuksen kehittyvää perustarjontaa, jonka tarkoituksena on tarjota tutkijoille, opiskelijoille, alumneille ja yliopistoyhteisön jäsenille tarvittava perusta yrittäjyyden aloittamiseen. Kahden kuukauden aikana osallistujat osallistuvat kaksi kertaa viikossa järjestettäviin in-person työpajoihin, jotka jakautuvat kahteen osaan: ensin asiantuntijaryhmä pitää yleisesityksen päivän aiheesta, jonka jälkeen osallistujat pääsevät soveltamaan sitä, mitä ovat oppineet tilaisuuden alkupuolella kehittääkseen liikeideoitaan. Kuten kaikki muut Helsinki Incubatorsin ohjelmat, Compass järjestetään englanniksi.

Lisätietoja toisesta Compass esihautomo-ohjelmasta löytää täältä, ja ohjelman tarkempi aikataulu löytyy täältä.

Osallistujia inspiroiva ja opastava ohjelma, jonka tarkoituksena on ohjata yrittäjyyteen tähtääviä

Ideoiden muuttaminen kannattaviksi ja menestyviksi yrityksiksi ei ole helppoa. Yrittäjiksi aikovien on oltava omistautuneita ja sitoutuneita, ja he tarvitsevat runsaasti tukea ja neuvoja. Compass tarjoaa ryhmille tarvittavaa liiketoiminnan perusopetusta, joka auttaa heitä muuttamaan uudet ideansa menestyksekkäiksi ja skaalautuviksi yrityksiksi. Lisäksi se tarjoaa tiimeille perustan rakentaa asiantuntijoiden, neuvonantajien ja muiden yrittäjien tukiverkoston, johon ne voivat tulevaisuudessa tukeutua tarvittaessa.

Jotta kaikki tämä voitaisiin tarjota mahdollisimman hyvin, Helsinki Incubators -tiimi tekee tiivistä yhteistyötä useiden eri alojen asiantuntijoiden verkoston kanssa, jotta he voivat tulla jakamaan tarinoitaan ja kokemuksiaan sekä onnistumisista että epäonnistumisista osallistuville tiimeille. Lisäksi järjestäjätaho etsii aktiivisesti parhaita mahdollisia työpajojen vetäjiä keskeisiltä liiketoiminta-aloilta opastamaan tiimejä yrityksensä luomisessa. Näiden asiantuntijoiden nimet paljastetaan hyvin pian esihautomon ohjelmasivulla ja Helsinki Incubatorsin sosiaalisen median kanavissa.

Tällä hetkellä Compass -esihautomo-ohjelmaan etsitään intohimoisia yksilöitä ja tiimejä, jotka ovat innokkaita muuttamaan syvän teknologian, tekoälyn tai kestävän kehityksen ideansa/ratkaisunsa menestyviksi yrityksiksi. Jos olet kiinnostunut, hae täältä 18.12. mennessä!

Lisätietoja antaa

Pedro Gensini

Compass esihautomo-ohjelman projektipäällikkö

E-mail: pedro.gensinimotoa@helsinki.fi

Mobile: +358 50 309 1810