Evon tiedekansallispuistohanke

Evon tiedekansallispuisto

Helsingin yliopisto on ympäristöministeriön toimeksiannosta nimennyt Evon tiedekansallispuiston valmistelua taustoittavan työryhmän ajalle 25.1.–30.6.2021. Alueellisen ryhmän työ ja ehdotukset toimivat aineistona kansallispuistoa koskevan hallituksen esityksen valmistelussa ympäristöministeriössä.

Työryhmä koostuu pääasiassa paikallisista toimijoista ja tahoista, joita Evon tiedekansallispuiston perustaminen joko välittömästi tai välillisesti koskee. Työryhmän työhön osallistuu lisäksi laaja-alaisesti eri yhteiskuntasektoreita edustavia tahoja. Työryhmän puheenjohtajana toimii professori Atte Korhola.

 

Uutiset ja tiedotteet
Tallenteita ja tiedostot
Kuulemistilaisuus, Luonnonsuojelu
Kuulemistilaisuus Evon tiedekansallispuiston suunnitelmista ja mahdollisuuksista
Luontoretki Evo: Vesistöt ja majava
Paneelikeskustelu Tiedekansallispuistosta 20.5.2021