Puheäänteiden käsittely aivoissa on erilaista, jos vastasyntyneillä on perinnöllinen lukihäiriöriski
Lukivauva-hankkeen ensimmäiset tulokset: lukivaikeusriski näkyy jo vastasyntyneen vauvan aivoissa. Perinnöllinen lukivaikeusriski muovaa aivojen kielellisiä valmiuksia ja se näkyy vauvojen aivojen toiminnassa. Jo vastasyntyneenä lukivaikeusriskissä olevien vauvojen aivot erottelevat puheäänteitä eri tavalla, kuin jos vauvojen suvussa ei ole lukivaikeutta. Tämä epätyypillinen kehitys saattaa myötävaikuttaa kielellisten häiriöiden syntyyn ja mahdollisesti johtaa myöhemmin lukemisen pulmiin. Pitkän uurastuksen lopputuloksena Lukivauva-tutkimuksen ensimmäiset tulokset on nyt julkaistu kansainvälisessä Clinical Neurophysiology -lehdessä.

Lukivaikeusriskiryhmällä tyypillisestä poikkeavia aivovasteita

Tutkimus kuuluu hankkeemme väitöskirjantekijän Anja Thieden tutkimukseen, jossa selvitettiin, miten vastasyntyneillä lukihäiriöriski vaikuttaa puheen käsittelyyn aivoissa. Vauvoilta rekisteröitiin aivosähkökäyrää (EEG) samalla kun he kuulivat suomenkielisiä puheääniä. Puheäänissä tapahtui muutoksia, joiden erottaminen oli heikentynyttä lukivaikeusriskissä olevilla vauvoilla.

Lukivaikeuden riski vaikutti monin tavoin puheen käsittelyyn vastasyntyneen aivoissa. Lukiriskiryhmän vauvoilla tietyt aivovasteet saattoivat esimerkiksi puuttua kokonaan, olla pienempiä tai tulla esiin eri osassa aivoja kuin verrokkiryhmän vauvoilla. Ryhmien väliset erot voivat liittyä siihen, missä tahdissa kuuloalueet kypsyvät.

Tulokset sopivat hyvin yhteen aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan äänteiden havaitsemisen ongelmat liittyvät lukivaikeuteen. Nämä ongelmat puolestaan voivat vaikeuttaa lukemaan oppimista. Aivovasteiden avulla saattaisi olla mahdollista tulevaisuudessa kehittää tapoja tunnistaa mahdollisimman varhain ne vauvat, joilla lukivaikeusriski on erityisen korkea, ja tukea heidän kielellistä kehitystään niin aikaisin kuin mahdollista.

Tutkimuksen vauvoilla korkea perinnöllinen lukivaikeusriski

Tutkimuksessa oli mukana 44 Lukivauva-hankkeeseen osallistunutta vastasyntynyttä vauvaa, joilla oli korkea perinnöllinen lukivaikeusriski. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään toisella vanhemmista oli todettu keskivaikea tai vaikea lukivaikeus. Lisäksi verrokkiryhmässä oli 44 vauvaa, joiden lähisuvusta ei löydy lukivaikeutta. Mittausten aikana vauvat olivat alle kahden viikon ikäisiä. Vauvojen aivosähkökäyrä mitattiin joko Jorvin sairaalassa tai Jyväskylän psykologian laitoksella.