Hanke pähkinänkuoressa

Tutkimuksessa selvitetään lapsen kielellistä kehitystä ja lukihäiriöriskin vaikutuksia siihen.

Lukivaikeudesta tiedetään, että se on vahvasti perinnöllinen oppimisvaikeus. Lukihäiriön vuoksi lukeminen on virhealtista ja hidastunutta. Tutkimuksemme tähtää tehokkaisiin keinoihin lieventää tai ennaltaehkäistä lukivaikeutta jo vauvaiässä niillä lapsilla, joilla on siihen perinnöllinen riski.

Olemme rekrytoineet tutkimukseemme perheitä, jotka odottavat lasta ja joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on todettu tai epäilty lukivaikeus. Mukana on myös lapsia, joiden lähisuvussa ei ole ollenkaan lukivaikeutta. Tutkimukseen kuuluvat mittaukset tehdään pääkaupunkiseudulla tai Jyväskylässä. Tarkempaa tietoa tutkimuksen eri vaiheista löydät sivulta Tutkimuksen kulku.

Vuosina 2015-2017 mitattiin yli 200 vastasyntynyttä vauvaa. Heistä kolmella neljäsosalla on perinnöllinen lukivaikeusriski. Loput lapset ovat verrokkeja, joiden perheessä ei ole lukivaikeutta. Tutkimukseen ei enää oteta mukaan uusia perheitä.

Keväällä 2022 saimme päätökseen 4-5-vuotiaiden tutkimukset.