Toimi ja opi -tutkimuksen aineistonkeruu jatkuu viikolla 33

Toimi ja opi -tutkimuksen aineistonkeruuta jatketaan 10.8.2020 alkaen.

Aineistonkeruu keskeytyi maaliskuussa 2020 koronavirusepidempian vuoksi.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtoryhmä on keskiviikkona 5.8.2020 kokouksessaan päättänyt, että voimme jatkaa lasten taitojen mittauksia päiväkodeissa. Tätä varten olemme laatineet toimenpidesuunnitelman, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeeseen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Toimenpidesuunnitelma sisältää hygieniaan ja fyysisen etäisyyden pitämiseen liittyviä käytäntöjä, joita tulemme noudattamaan tulevissa mittauksissa. Toimenpidesuunnitelmaan voit tutustua täältä:

Olemme yhteydessä tutkimukseen osallistuviin päiväkoteihin ja sovimme aineistonkeruun jatkamisesta.