Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen koulutusala saavat molemmat 50 000 euroa Lisi Wahls stiftelse för studieunderstödiltä. Lahjoitus on osa valtion vastinrahakampanjaa.

– Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd näkee yliopiston varainhankintakampanjan yhdistettynä valtion vastinrahaan positiivisena asiana ja haluaa tällä lahjoituksella tukea Helsingin yliopiston koulutusta ja tutkimusta, toteaa säätiön puheenjohtaja Edvard Silén.

– On tärkeää, että Suomessa tarjotaan korkeatasoista ruotsinkielistä koulutusta kaikilla koulutusasteilla ja säätiö haluaakin lahjoituksellaan painottaa tätä, Silén jatkaa.

Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtori Mirjam Kalland toteaa, että yhteiskuntatieteiden merkitys on äärimmäisen tärkeä murroksessa olevassa maailmassa.

– Olemme päämäärätietoisesti halunneet vahvistaa Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteellistä koulutusalaa ja tämä lahjoitus on erittäin tervetullut lisä, sanoo Kalland.

Hanna Lehti-Eklund, pohjoismaisten kielten professori humanistisesta tiedekunnasta sanoo, että lahjoitus on merkittävä humanistiselle koulutusalalle erityisesti nyt, kun uudet kandidaatti- ja maisteriohjelmat käynnistyvät.

– Olemme todella kiitollisia lahjoituksesta, joka osaltaan vahvistaa koulutusohjelmien korkeatasoisen opetuksen kehittämistä.

Valtion vastinrahoitus tarkoittaa, että valtio sijoittaa tietyn euromäärän jokaista yliopistojen 1.11.2014–30.6.2017 välillä saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden.