Yhteystiedot

Yhteistyö- ja tutkimuskysymyksissä voitte olla yhteydessä tutkimusryhmän johtajaan

Annamari Heikinheimo, ELT
Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
Helsingin yliopisto PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto