Julkaisut
Zoonoottinen mikrobilääkeresistenssi -tutkimusryhmän julkaisut.