Käsienpesumahdollisuuksia parannettava tuotantoeläintiloilla ja talleilla
Eläinlääkäreille suunnatussa kyselytutkimuksessa selvitettiin tuotantoeläimiä tiloilla ja hevosia talleilla hoitavien eläinlääkärien hygieniakäyttäytymistä ja käsihygieniapuitteita.