Alexander Suvorovin artikkeli arkeologisista pelastuskaivauksiksta Bulgarian Mogilan hautakummulla kesällä 2021

Arkeologiset kaivaukset ovat merkittävä tutkimusmenetelmä, sillä arkeologian lisäksi esimerkiksi muinais-DNA-analyysien keskeinen tutkimusaineisto syntyy kaivaustutkimusten tuloksena. Kaivaustutkimusten dokumentoinnin on oltava hyvin tarkkaa, sillä arkeologia on tuhoava tieteenala, ja monia kaivauksilla löydettyjä asioita on mahdotonta rekonstruoida ilman mittauksia ja kuvia. Kaivausten yhteydessä tapahtuva dokumentointi estää sen, että aineisto ja historiallisesti merkittävät kohteet katoavat ikuisiksi ajoiksi.

Alexanderin koko artikkeli on luettavissa Kalmistopiirin sivuilla.