Tutkimus

Projekti on alusta lähtien monitieteinen ja tieteiden välisiä rajoja ylittävä, mikä heijastaa modernin esihistoriallisen arkeologian asemaa ihmis- ja luonnontieteitä yhdistävänä tieteenalana.

Projektissa hyödynnetään metodeja, tekniikoita ja tuloksia myös bio-, geo- ja ympäristötieteistä. Tutkimuksen ytimessä ovat hauta-arkeologia, aineellisen kulttuurin tutkimus sekä maisema-arkeologia, mutta niitä täydennetään luonnontieteillä. Tiimin biotieteilijät hyödyntävät mm. genetiikkaa, bioantropologiaa ja isotooppien biokemiallista analyysia, ja ympäristötieteilijät tuottavat tutkimusta paleoklimatologiasta, ilmastonmuutoksesta, maaperästä ja sen muodostuksesta sekä ympäristökemiasta.