Tutkimusaihe

YMPACT-projekti pyrkii ymmärtämään niitä merkittäviä muutoksia, joita Euroopassa tapahtui noin 5000 vuotta sitten. Nämä muutokset näkyvät yhä eurooppalaisessa geeniperimässä, sosiaalisessa järjestyksessä ja jopa kielissä.

Projekti on ensisijaisesti kiinnostunut jamna-kansasta ja erityisesti jamnojen muuttoliikkeestä länteen Euroopan aromaastoon, nykyisten Romanian, Bulgarian, Serbian ja Unkarin alueille. Kenttätyö keskittyy näille alueille.

Projektin tutkimus on monitieteistä ja laajaa: tutkitaan jamnojen hautoja ja aineellista kulttuuria, fyysisiä piirteitä, populaatiodynamiikkaa, levittäytymistä, ruokavaliota ja elintapoja, jamnojen vuorovaikutusta heitä edeltäneiden eurooppalaisten ja ympäristönsä kanssa, sekä ylipäänsä heidän Eurooppaan jättämäänsä jälkeä. Jamnojen ekspansio länteen ja pohjoiseen näkyy ideoiden, innovaatioiden, tapojen ja geenien leviämisessä, ja heidän myötään syntyivät ja laajenivat myös nuorakeraaminen kulttuuri sekä kellopikarikulttuuri. Myös nämä vaikutukset kuuluvat YMPACT-projektin tutkimusintresseihin.

Projektin rahoittaa Euroopan Tutkimusneuvosto.