Kielikeittiö

Suomen kielen tilanteinen oppiminen -hankkeessa käytetään muun muassa LanCook-keittiössä kerättyjä aineistoja. Lue lisää.

Salla Kurhila ja Lari Kotilainen olivat mukana vuosina 2012–2014 toimineessa LanCook-hankkeessa. LanCook eli Learning languages, cultures and cuisines in digital interactive kitchen oli EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittama kolmivuotinen hanke, jossa kieltä ja kulttuuria opetettiin kokkaamisen ohessa digitaalisissa kielikeittiöissä. Projektia toteuttavan ryhmän varsinainen asiantuntemus koski kielenoppimista, ja kielenoppiminen olikin hankkeen keskiössä. Kielikeittiön videoaineistoja tutkitaan myös suomen kielen tilanteinen oppiminen -hankkeessa.

Lue lisää: