Tutkijat

Projektin tutkijat.

Salla Kurhila, FT, suomen kielen yliopistonlehtori, tutkii vuorovaikutusta, toisen kielen käyttöä ja kielenoppimista.

Viime aikoina hän on erityisesti suuntautunut tutkimaan kielenkäyttöä ja -oppimista muihin kuin kielenoppimiseen keskittyvissä konteksteissa (ruoanlaitto keittiössä ja työtehtävät sairaalaosastolla). Kurhila on Suomen kielen tilanteinen oppiminen -hankkeen vastuullinen johtaja.

Lari Kotilainen, FT, dosentti, tutkii kielenoppimista luokkahuoneen ulkopuolella erityisesti työelämän ja digitaalisuuden näkökulmasta. Hänen muihin kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluvat muun muassa kielen muuttuminen, konstruktiot ja uuden median kieli. Suomen kielen tilanteinen oppiminen -hankkeessa hän vetää digitaalisuuteen keskittyvää osahanketta.

Inkeri Lehtimaja, FT, tutkii hoitoalan vuorovaikutusta sekä suomen kielen käyttöä ja oppimista työpaikalla. Hänen kiinnostuksen kohteisiinsa kuuluu myös luokkahuonevuorovaikutus. Suomen kielen tilanteinen oppiminen -hankkeessa Lehtimaja toimii post doc -tutkijana.

Johanna Komppa, FT, suomen kielen yliopistonlehtori, tutkii hankkeessa hoitoalan tekstejä ja kirjaamisen konventioita. Hän on myös kiinnostunut digitaalisuuden ja puheentunnistuksen hyödyntämisestä ammattikielen oppimisessa.

Lisäksi projektissa ovat toimineet aineistonhankinta- ja litterointitehtävissä opiskelijat Riika-Leena Mäntylä, Edit Domokos, Jana Ruf ja Karoliina Salo.