Perustietoa projektista

Hanke Suomi toisena kielenä ja tilanteinen oppiminen etsii tapoja hyödyntää tehokkaammin aikuisten suomen kielen oppijoiden työ- ja arkiympäristön tarjoamia kielenoppimisen mahdollisuuksia.

Tutkimushankkeemme tarjoaa tietoa luokkahuoneen ulkopuolisista kielen oppimisen malleista ja niiden toimivuudesta. Tutkimme tilanteista kielen oppimista eli oppimista, joka tapahtuu jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa arki- ja työelämän tilanteissa. Tutkimusmenetelmä on keskusteluntutkimus, jonka avulla pystymme selvittämään, minkälaista oppimista vuorovaikutuksessa tapahtuu, minkälaista oppimisen tukea autenttinen ympäristö kielenoppijoille tarjoaa ja miten oppijat voivat vahvistaa osallisuuttaan ja asiantuntemustaan suomen kielen puhujayhteisön jäseninä.

Projekti toteutetaan 2016–2018. Sen kaksi osahanketta keskittyvät tilanteiseen oppimiseen eri näkökulmista. "Suomen kielen oppimisen tukeminen työympäristössä" fokusoi työssä oppimiseen. Aineisto on nauhoitettu HUS:ssa. "Suomen kielen oppiminen digitaalisissa oppimisympäristöissä" keskittyy tietokoneavusteiseen oppimiseen. Molemmissa osahankkeissa kerätään videoaineistoa, josta analysoidaan oppimisen mahdollistavia kohtia.