Kielen käyttö sairaalaosastolla

Tilanteista kielenoppimista tarkastellaan sairaalaosaston työyhteisössä. Lue lisää.

Tutkimme suomen kielen käyttöä sairaalaosastolla erityisesti sairaanhoitajien näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan tukea suomea toisena kielenä puhuvien hoitajien kielenoppimista työssä.

Projektia varten on kerätty videoaineistoa (osaston arkiset vuorovaikutustilanteet, esimerkiksi lääkärinkierrot) ja kirjallista aineistoa (sähköiset potilaskirjaukset). Lisäksi on tehty haastatteluja ja kartoitettu osaston kielimaisemaa valokuvien avulla.

Tutkimus on osa Suomi toisena kielenä ja tilanteinen oppiminen ‑hanketta, jonka yhtenä painoalueena on suomen kielen oppimisen tukeminen työympäristössä. Tutkimus tehdään yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa.

Osahankkeen tutkijoina toimivat Salla Kurhila ja Inkeri Lehtimaja (vuorovaikutus osastolla) sekä Johanna Komppa (potilaskirjaukset). Lisäksi tutkimusavustajina ovat työskennelleet Jana Ruf ja Edit Domokos.

Lue lisää: ks. projektin julkaisutgradut ja posteri.