Draama kommunikaatiokeinona vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa

Tässä Sosiaalisen kuoleman kynnyksellä -hankkeen osatutkimuksessa tarkastellaan draamaa kommunikaatiokeinona vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa.

Tutkimuksessa ydinkysymyksiä ovat: 1. Kuinka draamamenetelmillä voitaisiin parantaa kommunikaatiota ja ottaa esiin kuoleman kaltaisia vaikeasti lähestyttäviä aiheita. 2. Kuinka draamaa voitaisiin parhaiten hyödyntää vanhusten elämänhistorian ja persoonallisuuden ilmentämiseen pitkäaikaishoidossa. Tavoitteena on kerätä systemaattista tietoa draamatyöskentelyn, tässä tapauksessa prosessidraaman, vaikutuksista hoivakodin kommunikaatioon ja toimintatapoihin.

Prosessidraama on soveltavaa teatteria, jossa käytetään erilaisia lämmittelyharjoitteita, improvisaatiota, musiikkia ja muita taiteen keinoja, ja jossa erotukseksi muista toiminnallisista menetelmistä fiktio muodostaa tärkeän osan. Roolissa ollessa on mahdollista ilmaista asioita ja tunteita, joita ei tavallisesti ilmaisisi. Rooli myös suojaa sekä antaa erilaisia näkökulmia asioihin. Tutkimusaineistona ovat tutkijan havaintopäiväkirjat, toimintapajojen videoinnit ja lopputuotokset sekä ryhmäkeskustelujen litteraatiot. Etnografisessa tutkimuksessa tutkimusaineistoa ovat myös henkilökohtaiset kokemukset tutkimuskentältä.

Maija Harju