Julkaisut

Tieteelliset julkaisut ja esitykset.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Pirhonen, J. & Saarelainen, S. (2022). Jumalansa unohtaneiden uskonnollisuus: Sairaalapappien tulkinnat uskonnollisuudesta hoivakodeissa. Teologinen aikakauskirja, 127(4), 396–410.

Hulkko, P. ja Laakkonen, R. (2022) Actor Education, Object Animation and Care. Theatre, Dance and Performance Training special issue on Performance Training and Well-Being. https://www.tandfonline.com/toc/rtdp20/current

Laakkonen, R. (2022) A walk-through Prague, Memories performed, re-imagined and re-enacted. Drama. Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. Vol 59. Issue 1. https://www.idunn.no/doi/10.18261/drama.59.1.15

Pirhonen, J., Forma, L. & Pietilä, I. (2022). COVID-19 related visiting ban in nursing homes as a source of concern for residents’ family members: a cross sectional study. BMC Nursing. First published online 14 September 2022.
Open Access: https://rdcu.be/cVBU5

Lolich, L., Pirhonen, J., Turja. T. & Timonen, V. (2022). Technology in the home care of older people: views from Finland and Ireland. Journal of Cross-Cultural Gerontology. First published 18 April 2022. https://doi.org/10.1007/s10823-022-09449-z

Pirhonen, J., Jylhä, M. & Pietilä, I. (2022). Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa. Sosiologia, 54(1), 4–18.

Pirhonen, J., Forma, L. & Pietilä, I. (2022). COVID-19 related visiting ban in nursing homes as a source of concern for residents’ family members: a cross sectional study. BMC Nursing. First published online 14 September 2022.
Open Access: https://rdcu.be/cVBU5

Lolich, L., Pirhonen, J., Turja. T. & Timonen, V. (2022). Technology in the home care of older people: views from Finland and Ireland. Journal of Cross-Cultural Gerontology. First published 18 April 2022. https://doi.org/10.1007/s10823-022-09449-z

Pirhonen, J., Jylhä, M. & Pietilä, I. (2022). Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa. Sosiologia, 54(1), 4–18.

Pirhonen, J. (2021). Pyhän Franciscuksen jalanjäljissä – Papit muistisairaiden ihmisten uskonnollisuuden tukena hoivakodeissa. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 10(4). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.112942

Tamminen, O. & Pirhonen, J. (2021). Puheita ja tekoja – vanhojen ihmisten yhteiskunnallinen arvostus eläkeikäisten silmin. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 58(4), 384–395. https://journal.fi/sla/article/view/95177

Paananen, J., Rannikko, J., Harju, M. & Pirhonen, J. (2021). Pandemia-aika hoivakotiasukkaiden läheisten näkökulmasta: huolta, syyllisyyttä ja uusia avauksia. Gerontologia, 35(3), 249–263.
https://journal.fi/gerontologia/article/view/107579

Pirhonen, J., Seppänen, M., Pietilä, I., Tuominen, K. & Jylhä, M. (2021). Vanhuus ja sosiaalinen kuolema - Sosiaalisen kuoleman käsitteistö vanhojen ihmisten haastattelupuheessa. Yhteiskuntapolitiikka, 86(1), 5–15.
Open Access: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140990/YP2101_Pirhonenym.pdf?sequ…

Pirhonen, J., Tiilikainen, E., Pekkarinen, S., Lemivaara, M. & Melkas, H. (2020). Can robots tackle late-life loneliness? Critical reflections in the context of assisted living. Futures, 124, https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102640.

Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R. & Lemivaara, M. (2020). Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana. Gerontologia, 34(3), 244–258. https://journal.fi/gerontologia/article/view/95669

Pirhonen, J., Lolich, L., Tuominen, K., Jolanki, O. & Timonen, V. (2020). ”These devices have not been made for older people’s needs” – older adults’ perceptions of digital technologies in Finland and in Ireland. Technology in Society, 62. First published 13 June 2020. DOI: 10.5840/techne20191127108
Open Access https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X19301794?via%3Dihub

Pirhonen, J., Melkas, H., Laitinen, A., & Pekkarinen, S. (2020). Could robots strengthen the sense of autonomy of older people residing in assisted living facilities?—A future-oriented study. Ethics and Information Technology, 22(2), 151–162. Published 26 December 2019. DOI: 10.1007/s10676-019-09524-z
Open Access https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-019-09524-z

 

Muut julkaisut tiedelehdissä

Fadjukoff, P., Kainulainen, S., Pirhonen, J., Saarinen, T., Valokivi, H. & Vauhkonen, A. (2022). Sosiaalinen hyvinvointi turvaa terveyttä. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 59, 327–335.

Pirhonen, J. (2021). Miksi vanhuus on muodostunut ongelmaksi? Kirja-arvio Timo Airaksisen teoksesta Hyvinvointivaltion hylkäämät. Sosiologia, 58(4), 413–414.

Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R. & Pietilä, I. (2020). Uusi tutkimushanke muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheesta pitkäaikaishoidossa. Gerontologia 34(3), 293–299.

 

Tieteelliset kirjat

Tiilikainen, E., Jansson, A. & Pirhonen, J. (2022). Yksinäisyyden kokeminen. Teoksessa T. Rantanen, K. Kokko, S. Sipilä & A. Viljanen (toim.), Gerontologia, 332–341. Tallinna: Kustannus Oy Duodecim.

Pirhonen, J. (2022). Omaa elämää loppuun asti – autonomia ja toimijuus hoivakodissa. Teoksessa Marja-Liisa Honkasalo, Leila Jylhänkangas ja Anna Leppo (toim.), Haavoittuva toimijuus – sairastaminen ja hoiva hyvinvointivaltion laitamilla, 125–153. Tampere: Vastapaino.

Palonen, M. & Pirhonen, J. (2021). Omannäköistä elämää ja hyvää hoitoa – iäkkäät ihmiset ja heidän perheensä terveydenhuollossa. Teoksessa E. Harju, M. Palonen & N. Sarell (toim.), Yhdessä perheen kanssa. Perheiden ja terveydenhuollon kohtaamisia, 97–113. Tallinna: Gaudeamus.

van Aershot, L., Hämäläinen, A. & Pirhonen, J. (2020). Roboteista apua hoivaankin? Teoksessa T. Särkikoski, T. Turja & J. Parviainen (toim.), Robotin hoiviin? Yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmia robotiikkaan, 115–148. Tampere: Vastapaino.

 

Julkaisut ammattilehdissä

Pirhonen, J., Seppänen, M., Pietilä, I., Tuominen, K. & Jylhä, M. (2022). Minkä arvoista elämä on sosiaalisesti kuolleena? Editoinut Ari Liimatainen Yhteiskuntapolitiikka-lehden 1/2021 artikkelista. Memo. Muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista vastaavien ammattilehti, 1/2022, 4–6.

Pirhonen, J. (2022). Muistisairaan ihmisen kohtaamisen teologiaa. Kinestetiikka 1/2022, 20–21.

Jansson, A., Tiilikainen, E. & Pirhonen, J. (2022). Yksinäinen Miikkulainen ja norppa – pohdintaa yksinäisyydestä ja luontoyhteydestä. Vanhustyö 2/2022, 26–27.

Pirhonen, J. (2021). Ikääntyvä yhteiskunta ja sukupolvisolidaarisuus. Kinestetiikka 2/2021, 4–5.

Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R. & Pietilä, I. (2020). Tutkimushanke kuolemasta sosiaalisena prosessina vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa. Palliatiivinen hoito, joulukuu 2020, 8–10.

Pirhonen, J. (2020). Sosiaalinen kuolema vanhuudessa. Vanhustyö 1/2020, 20–21.

 

Muut julkaisut

Pirhonen, J. (2022). Kohtaa ihminen! Kinestetiikka, 3/2022, 6 –7. https://indd.adobe.com/view/05aafc13-368e-4c66-988a-173da11581fc

Pirhonen, J. (2022). Sosiaalinen kuolema. Kolumni. Palliatiivinen hoito, kesäkuu 2022.

 

Hankkeessa annettu opetus

Blomqvist, K. (2022). “Miten jokainen pelastetaan”, Työpaja ikääntymisen tutkimuksesta yhdessä Meeri Virtamon kanssa. Lahden lukiolaisten tiedekasvatuspäivä 6.10.2022. Lahden yliopistokampus, Lahti.

Pirhonen, J. SOSM-YP322 Ikääntyminen ja palvelutarpeet, 5 op. maisteritason kurssi ajalla 20.1.2022 - 6.3.2022. Helsingin yliopisto. 

 

Tieteelliset esitelmät

Pirhonen, J. (2023). Kuinka kuunnella sanatonta? Kuule minua -hankkeen webinaari 6.3.2023, Tampereen yliopisto, Tampere. https://www.gerec.fi/kutsu-kuule-minua-webinaari-6-3-2023-klo-14-15-30/

Blomqvist, K. (2023). Miten saada muistisairaiden ihmisten ääni kuuluviin – Dokumentaarisen ilmaisun näkökulma Kuule minua -hankkeen webinaari 6.3.2023, Tampereen yliopisto, Tampere. https://www.gerec.fi/kutsu-kuule-minua-webinaari-6-3-2023-klo-14-15-30/

Pirhonen, J. (2022). Vaikeasti muistisairaiden ihmisten hengellinen toimijuus. Sosiaalisen kuoleman kynnyksellä -hankkeen tutkimusseminaari, 12.12.2022. Lahden yliopistokeskus, Lahti. https://www.youtube.com/watch?v=C_2ySXtRrIk&t=1588s

Blomqvist, K. (2022). Haastattelemisen konventiot ja hoivakodin asukkaiden kohtaaminen. Sosiaalisen kuoleman kynnyksellä -hankkeen tutkimusseminaari, 12.12.2022. Lahden yliopistokeskus, Lahti. https://www.youtube.com/watch?v=C_2ySXtRrIk&t=1588s

Blomqvist, K. (2022). “Attuning to The Fragile Present: Documentary Encounter and Memory Loss” in Listening Academy, 11.–12. November 2022, Titanik Gallery, Turku.

Pirhonen, J. (2022). Vaikeasti muistisairaiden ihmisten hengellinen tukeminen. Terveyssosiaalityön päivät, 7.10.2022. Tampereen yliopisto, Tampere.

Laakkonen R. (2022) How performing objects can challenge the concept of agency. Performance Philosophy Conference 2022 The University of Arts Helsinki. 17.06.2022

Pirhonen, J. (2022). Poster presentation ”Supporting religiosity of people with severe dementia” in 26th Nordic Congress of Gerontology 8.–10. June 2022, Odense, Denmark.

Laakkonen, R. (2022). Oral symposium presentation ”Employing performing objects to portray and challenge methodological considerations on research in care institutions” in 26th Nordic Congress of Gerontology 8.–10. June 2022, Odense, Denmark.

Blomqvist, K. (2022). Oral presentation ”Performing philosophy by listening: The audio documentary encounter” in Performance Philosophy Conference 15.-18. June 2022, Helsinki, Finland.

Blomqvist, K. (2022). Oral symposium presentation ”Artistic research and ethnography: Documentary encounter as a methodological possibility in a multidisciplinary research project” in 26th Nordic Congress of Gerontology 8.–10. June 2022, Odense, Denmark.

Laakkonen Riku & Blomqvist Katarina: (2022) Artistic research and Ethnography. Presentation. 26th Nordic Congress on Gerontology. (Online) 09.06.2022

Blomqvist, K. (2022). Oral presentation ”Philosophical practice and listening: The Documentary Encounter” in 10th Nordic Conference on Philosophical Practice 3.-5. June 2022, Copenhagen, Denmark.

Blomqvist, K. (2022). Oral presentation ”Attentiveness, Attunement and Transjectivity: Documentary Encounter as a Possibility of Listening to the Social Death” in 13th SAR International Conference on Artistic Research, 30. June - 3. July 2022, Weimar, Germany.

Laakkonen R. (2022) Esine, ikäihminen ja kosketus. Presentation. Teats Spring Day. 22.04.2022

Riku Laakkonen: Muistisairaiden ikäihmisten unohdetut kertomukset – sosiaalinen kuolema hoivakodissa.
Kertomuksen tutkimuksen päivä: kertomusten yhteiskunnallisuus ja yhteiskunnan kerronnallisuus
Tampereen yliopisto 19.11.2021

Riku Laakkonen: The art of expressive objects enabling environments for intra-active theatrical events.
Presentation. New Scholars Forum International Federation for Theatre Research 13.07.2021

Riku Laakkonen: The art of expressive objects making old people´s weak agency visible and supporting cultural democracy.
Presentation. Culture, Health & Wellbeing International Conference 2021 (Online) 22.06.2021

Riku Laakkonen: Applied Puppetry and its perspectives.
A Panel Discussion. Bognor - Hooray Puppet Festival (Online) 01.06.2021

Riku Laakkonen: Esineilmaisu ja sosiaalinen kuolema: kanssaanimointi ikäihmisen heikkoa toimijuutta rakentamassa.
Taikusydän-tutkijaverkoston tapaaminen 11.2.2021

Katarina Blomqvist (Aalto-yliopisto): Listening to the Social Death – An Audio Documentary Approach
Nida Doctoral School, Liettua 25.8.2021

Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R. Lemivaara, M. & Pietilä, I. (2020) Etäläheiset. Hoivakotien koronaeristys läheisten kokemana. Suullinen esitys Lahden tiedeviikolla 2020. 17.11.2020. Verkkoluento.

Laakkonen, R. (2020) Esineilmaisun taide sosiaalista kuolemaa tutkimassa. Suullinen esitys Lahden tiedeviikolla 2020. 17.11.2020. Verkkoluento.

 

Esitelmät jatkokoulutus- ja muissa seminaareissa

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä ”Vaikeasti muistisairaan ihmisen hengellisyys” 13.12.2022. Gerontologian jatkokoulutusseminaari, Tampereen yliopisto, Tampere.

 

Muut esitelmät

Esitelmä asukkaiden hyvästä elämästä yhteisöllisessä asumisessa 21.12.2022 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työntekijöille. Kauppakeskus Trio/kaupungin palvelutilat, Lahti. 

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä ”Vaikeasti muistisairaan hengellinen kohtaaminen” 9.11.2022. Muistikonferenssi. Webinaari.

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä hyvästä elämästä hoivakodissa 5.10.2022. Sointu Senioripalvelut Oy. Kaukaharjukeskus, Tampere.

Pirhonen, J. (2022). Keynote-esitelmä asukkaista persoonina hoivakodeissa 28.9.2022. Hyvä ikä -messut. Expomark Oy. Messukeskus, Helsinki.

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä vaikeasti muistisairaiden ihmisten uskonnollisuudesta hoivakodeissa 27.9.2022. Lähitorin tapahtuma. Tampereen kaupunki, Pohjola-keskus.

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä hyvästä elämästä yhteisöasumisessa 15.9.2022. Juostavan palveluasumisen malli iäkkäille (Jopa) -hanke, Kärkölä.

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä hyvästä elämästä yhteisöasumisessa 13.9.2022. Juostavan palveluasumisen malli iäkkäille (Jopa) -hanke, Padasjoki.

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä muistisairaiden ihmisten hyvästä elämästä asumispalveluissa 6.9.2022. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Vierumäen urheiluopisto, Heinola.

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä muistisairaiden ihmisten hengellisestä kohtaamisesta Nurmikodinhenkilöstölle 27.4.2022. Tampere.

Pirhonen, J. (2022). Avoin yleisöluento muistisairaiden ihmisten hengellisyydestä 21.4.2022 Tampereen seurakuntien talon Näsin salissa. Järjestäjänä Mummon Kammari.

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä ”Sosiaalinen kuolema ja sen torjuminen hoivakodeissa” Lohtua läsnäolosta -hankkeen seminaarissa 19.3.2022. Suomen Raamattuopisto, Kauniainen.

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä hyvinvoinnista vanhuudessa Elämänlanka-hankkeen avoimessa seminaarissa 10.3.2022. Tampereen naisyhdistys ry, Kultturitalo Laikku.

Pirhonen, J. (2022). Esitelmä muistisairaiden ihmisten uskonnollisuudesta Kinestetiikan opintopäivässä 9.3.2022. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry, Tampere-talo.

Pirhonen, J. (2022).Esitelmä hyvinvoinnista vanhuudessa Messukylän seurakunnan seniorien Etuovi-iltapäivässä 8.3.2022. Atalan seurakuntakoti.

 

Hankkeessa annetut haastattelut

Pirhonen, J. (2022). Haastattelu toimijuudesta otsikolla ”Oikeus vaikuttaa omiin asioihin kuuluu kaikille”. Aikamerkki. Työväen sivistysliiton verkkolehti 17.11.2022. Toimittajana Natasha Petrell.

https://aikamerkki.org/oikeus-vaikuttaa-omiin-asioihin-kuuluu-kaikille/

Pirhonen, J. (2022). Haastattelu ikäihmisten yksinäisyyttä käsittelevään uutiseen otsikolla ”Pahimmillaan yksinäisyys on ikäihmisen sosiaalinen kuolema, mutta Liisa Kivelä, 85, nauttii vapaudesta: En enää aloittaisi uutta liittoa”. Yle Häme, verkkouutinen 23.10.2022. Toimittajana Leena-Kaisa Laakso.

https://yle.fi/uutiset/74-20001850

Pirhonen, J. (2022). Haastattelu reportaasiin nimeltä ”Hoivakoti kuin lottovoitto – tässä vanhusten kodissa voi juosta vaikka maratonin”. Maaseudun tulevaisuus, 8.7.2022, 11–12. Toimittajana Hertta-Mari Kaukonen. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/lukemisto/57240e8d-6d92-4ab0-94d4-1c3464b370e5?fbclid=IwAR3HMlJ4q7A3ZfmgId12j-QtlAzDEA0DjcYrgVIMhQWewgU-H2I7Q1DXPpk

Pirhonen, J. (2022). Haastattelu otsikolla ”Muistisairaus on sosiaalisen kuoleman rikitekijä”. Memo. Muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista vastaavien ammattilehti, 1/2022, 7. Toimittajana Ari Liimatainen.

Pirhonen, J. (2022). Haastattelu Alfa TV:n Senioriseisake-ohjelmassa yhdessä dosentti Lina van Aerschotin kanssa. Alfa TV 27.6.2022. Toimittaja Kimmo Kiljunen. Nähtävissä https://www.permanto.fi/fi/web//alfatv/player/vod?assetId=177070247

Pirhonen, J. (2022). Haastattelu muistisairaiden ihmisten hengellisyydestä otsikolla ”Jumalansa unohtaneiden uskonnollisuus voi säilyä”. Kotimaa, 17/2022, 6–7. Toimittajana Vesa Keinonen. Ei Tuhat.

Pirhonen, J. (2022). Haastattelu muistisairaiden uskonnollisuudesta Ylen TV-uutisissa 18.4.2022. Toimittajana Paula Tiessalo.

Pirhonen, J. (2022). Haastattelu otsikolla ”Musiikki voi olla silta muistoihin ja omaan persoonaan” yhdessä musiikkipedagogien kanssa 6.4.2022. Silta – Tamperelainen seurakuntalehti. Toimittajana Kirsi Aarikka.

Pirhonen, J. (2022). Yle Radio 1. Horisontti: Muistisairaan uskonnollisuus. Ohjelmassa keskusteltiin, mitä tapahtuu uskonnollisuudelle vaikean muistisairauden edetessä sekä pohdittiin hengellisten tarpeiden merkitystä kognitiivisten taitojen rapistuessa. Vieraina olivat muistisairaiden uskonnollisuutta ja tämän tukemista tutkineet yliopistonlehtori, TT Suvi-Maria Saarelainen ja yliopistotutkija, FT Jari Pirhonen. Ohjelman toimittivat Mikko Kurenlahti ja Hilkka Nevala. Ensiesitys 12.2.2022. Kuultavissa: https://areena.yle.fi/audio/1-61030974