Julkaisut

Music, ageing and rehabilitation -tutkimusryhmän julkaisut.
Suomenkieliset julkaisut
 • Oksanen E, Sihvonen, AJ, Karlsson H, Särkämö T. Masennuksesta toipuminen ja masennushoidot muokkaavat aivojen rakennetta. Suomen lääkärilehti 2022; 77: 833-836.
 • Särkämö T, Pitkäniemi A, Siponkoski ST. Musiikki neurologisessa kuntoutuksessa. Teoksessa: Louhivuori, J, Saarikallio, S, Toiviainen, P (toim.). Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Eino Roiha -säätiö 2022: 575-601.
 • Sihvonen AJ, Soinila S, Särkämö T. Musiikillinen häiriö aivovaurion jälkeen - yleinen mutta harvoin tunnistettu oire? Duodecim 2021; 137: 1255-1262.
 • Pitkäniemi A, Sihvonen A, Särkämö T, Soinila S. Musiikki-interventiot kivun hoidon osana. Suomen lääkärilehti 2020; 37: 1843-1848.
 • Särkämö T. Virikettä ikääntyville aivoille. Terve elämä! Näin voimme paremmin tulevaisuudessa. Tiedekulmapokkari 1. Helsinki: Gaudeamus 2020: 89-104.
 • Laitinen S. Taide toipumisen tukena -hanke Espoon sairaalassa 4/2018-4/2019. Suomen Musiikkiterapialehti 2019; 34: 55-63.
 • Särkämö T, Sihvonen AJ. Aivojen keskeiset rakenteet kognitiivisissa ja psyykkisissä toiminnoissa. Teoksessa: Jehkonen M, Saunamäki T, Hokkanen L, toim. Kliininen neuropsykologia. Helsinki: Duodecim 2019: 29-50.
 • Siponkoki ST, Särkämö T. Musiikki, aivot ja hyvinvointi. Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton jäsenlehti Sulasol 2019; 2: 8-9.
 • Särkämö T, Sihvonen AJ. Musiikilliset häiriöt. Teoksessa: Jehkonen M, Saunamäki T, Hokkanen L, toim. Kliininen neuropsykologia. Helsinki: Duodecim 2019: 159-166.
 • Pitkäniemi A, Siponkoski S-T, Pentikäinen E, Särkämö T. Laulamisesta apua puheen ja kommunikaation harjoittamiseen. Afasialehti 2017; 2: 6-7.
 • Pentikäinen E, Pitkäniemi A, Siponkoski S-T, Särkämö T. Musiikki aivoterveyden edistäjänä. Aivoterveys-lehti 2017; 2: 14-15.
 • Koskinen S, Särkämö T, Kullberg-Turtiainen M, Forsbom M-B, Molander K, Huttula L, Turtiainen P, Sarajuuri J, Rantanen P, Tervaniemi M, Hokkanen L. Tanssikuntoutus - Aivovammakuntoutuksen uusia tuulia. Fysioterapia 2015; 62: 4-11.
 • Sihvonen AJ, Leo V, Särkämö T, Soinila S. Musiikin vaikuttavuus aivojen kuntoutuksessa. Duodecim 2014; 130: 1852-1860.
 • Ala-Kauhaluoma K, Särkämö T, Koskinen S. Miten toiminnanohjausta tulisi arvioida aivovamman jälkeen? Katsaus keskeisiin psykologisiin kyselymittareihin. Kuntoutus 2014; 37: 20-35.
 • Särkämö T. Musiikki aivoissa ja neurologisen kuntoutuksen tukena. Teoksessa: Stolt S, Korpijaakko-Huhta A-M, Tarvainen S, Lehtihalmes M, toim. Puhe, kieli ja aivot. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 45. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys 2013: 95-107.
 • Särkämö T. Musiikki tuntuu aivoissa. Teoksessa: Lilja-Viherlampi L-M, toim. Care music: Sairaala- ja hoivamusiikkityö ammattina. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 158. Turku: Turun ammattikorkeakoulu 2013: 24-44.
 • Särkämö T, Huotilainen M. Musiikkia aivoille läpi elämän. Suomen Lääkärilehti 2012; 17: 1334-1339.
 • Särkämö T. Musiikin evoluutio. Teoksessa: Aaltonen O, Lehtinen M, Aulanko R, toim. Näkökohtia puheen alkuperästä. Tampere: Mediapinta 2012: 126-142.
 • Numminen A, Särkämö T. Musiikki muistisairaiden ihmisten tukena: Neurologisen ja kliinisen tutkimuksen katsaus. Memo lääkäri 2012; 2: 3-6.
 • Särkämö T, Laitinen S, Numminen A, Tervaniemi M, Kurki M, Rantanen P. Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarja A: 10, Helsinki: Miina Sillanpään Säätiö 2011.
 • Laitinen S, toim. Muistaakseni laulan: laulukirja ja cd-levy. Miina Sillanpään Säätiön julkaisusarja B: 36, Helsinki: Miina Sillanpään Säätiö 2011.
 • Särkämö T. Musiikkia toipuville aivoille. Puheterapeutti 2011; 3: 14-17.
 • Särkämö T. Musiikkia aivoille: Miten musiikki vaikuttaa aivojen toimintaan? Teoksessa: Varho J, Lehtovirta M, Gran N, toim. Taidetta ikä kaikki: selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä. Helsinki: Helsingin kulttuurikeskus 2010: 28-29.
 • Särkämö T, Tervaniemi M. Musiikin ja kielen suhde. Teoksessa: Korpilahti P, Aaltonen O, Laine M, toim. Kieli ja aivot: Kielellisen kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus 2010: 43-50.
 • Soinila S, Särkämö T. Musiikki aivoinfarktipotilaan hoidossa. Duodecim 2009; 125: 2585-2590.
 • Särkämö T, Laitinen S. Yhdessä laulaen ja musiikkia kuunnellen muistojen ja muistin elpymistä. Muisti 2009; 3: 30-31.
 • Laitinen S. Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena: osallistava toimintatutkimus. Lisensiaatintutkimus. Jyväskylän yliopisto: Musiikin laitos 2008.