Tieteellinen tukiryhmä

Suomen Akatemia nimittää rahoittamilleen huippuyksiköille tieteellisen tukiryhmän (Scientific Advisory Board eli SAB), johon Suomen Akatemia kutsuu kansainvälisiä huipputason tieteilijöitä. Lisäksi tieteelliseen tukiryhmään kuuluu Suomen akatemian edustaja Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnasta sekä Helsingin yliopiston nimeämä tarkkailija.

Tieteellisen tukiryhmän tehtävä on arvioida huippuyksikön edistymistä, johtamista ja toimintaa sekä antaa suosituksia näiden parantamiseksi. Tukiryhmä kokoontuu huippuyksikön vuosikokousten yhteydessä.

Professori Andrea Berlin

James R. Wiseman Chair klassisessa arkeologiassa, arkeologian professori, Bostonin yliopisto BU

Professori Philip Esler

Portland Chair Uuden testamentin tutkimuksessa, Gloucestershiren yliopisto

Apulaisprofessori Katrien De Graef

Assyriologian ja muinaisen Lähi-idän historian apulaisprofessori, Ghentin yliopisto

Kansallinen tukiryhmä

ANEE-huippuyksiköllä on myös kansallinen tukiryhmä, joka tukee huippuyksikön tieteellistä toimintaa.

Professori Martti Nissinen

Vanhan testamentin eksegetiikan professori, Helsingin yliopisto

Professori emeritus Simo Parpola

Assyriologian professori emeritus, Helsingin yliopisto

Professori Petri Ylikoski

Tieteen ja teknologian tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto