Usein kysyttyä niasiinista

Tälle sivulle on kerätty vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen "Niacin Cures Systemic NAD+ Deficiency and Improves Muscle Performance in Adult-Onset Mitochondrial Myopathy"-tutkimuksen tuloksiin.

Tulokset on julkaistu Cell Metabolism-lehden verkkosivuilla ennakkojulkaisuna 7. toukokuuta 2020.

Artikkelin tiedot:

Eija Pirinen, Mari Auranen, Nahid A. Khan, Virginia Brilhante, Niina Urho, Alberto Pessia, Antti Hakkarainen, Juho Kuula, Ulla Heinonen, Mark S. Schmidt, Kimmo Haimilahti, Päivi Piirilä, Nina Lundbom, Marja-Riitta Taskinen, Charles Brenner, Vidya Velagapudi, Kirsi H. Pietiläinen, Anu Suomalainen: Niacin Cures Systemic NAD+ Deficiency and Improves Muscle Performance in Adult-Onset Mitochondrial Myopathy. Cell Metabolism epub before print May 07, 2020.

Alkuperäinen julkaisu: https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(20)30190-X

Usein kysyttyä niasiinista

Vastaajana Akatemiaprofessori, Kliinisen molekyylilääketieteen professori, ylilääkäri Anu Wartiovaara.

Miksi tutkimuksessamme olemme käyttäneet niasiinia? Mitä tiedetään toisista B3 muodoista?

B3-vitamiini esiintyy eri muotoina, jotka toimivat elimistön aineenvaihduntatuotteen NAD+:n esiasteina, nostaen NAD+:ia hiukan eri tavoin (oheinen kuva artikkelista Pirinen et al. Cell Metabolism, 2020). Tämän vuoksi lopullinen vaikutus yksittäisten kudosten NAD+ määrään riippuu kyseistä B3-vitamiinia muokkaavista entsyymeistä kyseisessä kudoksessa.

Niasiini (nikotiinihappo, nicotinic acid)

Olemme tutkimuksessamme käyttäneet niasiinia, sillä sitä on käytetty vuosikymmenten ajan korkeaa kolesterolia alentavana lääkityksenä ja sen sivuvaikutukset ovat hyvin tunnetut. Niasiinin ravintosuositusannos (FinRavinto 2017) terveille henkilöille on 14 mg (naiset) ja 18 mg (miehet) vuorokaudessa. Suomessa keskimäärin ravintoperäinen saanti on selkeästi korkeampaa, ja siten katsotaan riittäväksi terveyden ylläpitoon. Päälähteet ovat viljat, liha, maitotuotteet ja kananmuna. Multivitamiinitableteissa niasiinia on tyypillisesti vuorokausitarpeen verran.

Niasiinin käyttö lääkkeenä

Korostan, että omassa mitokondriotautitutkimuksessamme ja kolesterolia alentavana hoitona käytetyt suuret niasiiniannokset (750-1000 mg vuorokaudessa) ovat lääkkeellisiä, niillä on tunnettuja sivuvaikutuksia ja yliannostuksessa on riskejä, jopa maksavaurio. Hoidon aloitus tulee tapahtua lääkärin aloitteesta ja vaatii lääkärin seurantaa. Nopeilla annosnostoilla ja äkillisellä hoidon lopetuksella voi olla vakavia vaikutuksia sairauden oireiden suhteen. Siksi korkeita annoksia muiden lääkehoitojen tavoin käytetään sairauksien hoitoon, silloin, kun tutkimusten mukaan hoidosta on oletettavissa hyötyjä. Toistaiseksi tällaisia tutkimustuloksia on vain mitokondriaalisen lihastaudin suhteen. Tämä on toistaiseksi ainoa lääkkeellinen hoitotutkimus NAD+ lisäävistä B3-vitamiineista ihmisillä, ja kohteena on sairaus, missä NAD+ määrä on alentuneeksi todettu.

Niasiinin sivuvaikutukset

Niasiinin korkeista lääkkeellistä annoksista lähes kaikki saavat sivuvaikutuksia. Niihin kuuluu kuumat aallot, eli kuumottava punastusaalto kasvoilla, joskus keholla verrattain pian annoksen oton jälkeen, keholla ja raajoissa pistelyn tunnetta, veren sokerin nousua. Samoin joillakin potilailla esiintyy anemiaa niasiinihoidon aikana, ja maksa-arvoja tulee seurata. Sivuvaikutuksia vähentää hitaasti vitamiinia vapauttava valmistemuoto, jota kuitenkaan Euroopassa ei ole tällä hetkellä myynnissä. Valmisteena niasiini ei hajoa herkästi. Niasiinivalmisteissa on usein sekä nikotinamidia että niasiinia. Tässä tutkimuksessa käytimme hitaasti vitamiinia vapauttavaa niasiinituotetta.

Nikotinamidi (nicotinamide, NAM)

 NAM myös NAD+:in esiaste. Sen tiedetään suurina annoksina estävän tiettyjä ravintoaineenvaihduntaa aktivoivia entsyymejä (sirtuiinit, ns substraatti-tason inhibitio), kun taas niasiinilla ja NR:llä tällaista inhibitiota ei tunneta / ei ole havaittu. Toistaiseksi ei ole tutkittu, että toimiiko NAM niasiinin tavoin NAD+:n nostajana esimerkiksi mitokondriotautien hoidossa. Emme omassa potilastutkimuksessamme käyttäneet NAM:ia, koska sen optimaalisesta annoksesta ja vaikutuksista ihmiselimistöön oli riittämättömästi tietoa.

Nikotinamidi ribosidi (Nicotinamide riboside, NR)

Tämä maidosta alun perin eristetty NR on uusin kuvattu B3-vitamiinimuoto, jolta on kuvattu puuttuvan niasiininkaltaiset punastumis- ja pistelyvaikutukset. Perusteelliset tutkimukset NR:n vaikutuksista ja sivuvaikutuksista ihmisillä ovat vasta tekeillä, ja mm. mitokondriotaudeissa ja aineenvaihduntataudeissa sen vaikutuksia tutkitaan. NR:n pitkäaikaiskäytön vaikutuksia tai turvallisuutta ei ole tutkittu suurissa kohorttitutkimuksissa. NR on valmisteena herkemmin hajoava kuin niasiini. Emme omassa potilastutkimuksessamme käyttäneet NR:ää, koska meidän mielestä tarvitaan enemmän tutkimustietoa sen optimaalisesta annoksesta ja vaikutuksista ihmiselimistöön.