Miten uusien puupohjaisten tuotteiden tuleminen markkinoille vaikuttaa metsäteollisuuden uudistumiseen?

Biopohjaisten tuotteiden kysyntää ohjaa ympäristövaatimukset, lainsäädäntö ja muuttuva kysyntä globaaleilla markkinoilla. Tulevaisuudessa markkinoille tulee yhä enemmän uusia puupohjaisia tuotteita. Näillä tuotteilla voidaan kompensoida kommunikaatiopaperin kysynnän laskusta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Mitä nämä tuotteet todennäköisesti ovat ja millaisia vaikutuksia niillä on sektorin arvonluontimahdollisuuksiin ja puunkäyttöön neljässä suuressa metsäteollisuustuotteiden tuottajamaassa, Suomessa, Ruotsissa, Kanadassa ja USA:ssa?

Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan tärkeimpiä positiivisten kasvunäkymien tuoteryhmiä metsäteollisuuden näkökulmasta ovat tekstiilit, rakentaminen, liikennepolttoaineet, peruskemikaalit, sekä muovin korvaajat pakkauksissa.

Noin 1-2% markkinaosuus maailmanmarkkinoista vuonna 2030 näissä tuoteryhmissä voisi tarkoittaa metsäsektorille yhteensä 18-75 miljardin euron liikevaihdon lisäystä (Suomessa, Ruotsissa, Kanadassa ja USA:ssa), mikä riittäisi varsin hyvin kompensoimaan 5.5 miljardin euron liikevaihdon menetyksen kommunikaatiopaperin kysynnän hiipuessa. Hajonta selittyy sillä, missä kohden arvoketjua metsäteollisuuden oletetaan olevan: Mitä pidemmälle jalostetaan, sen suurempi liikevaihto.

Sama markkinaosuus näillä markkinoilla vastaisi yhteensä noin 15–133 miljoonan kuution raakapuutarvetta. Keskeistä on tässä huomata, että suurin osa tästä puumäärästä olisi tukkia rakentamiseen, eikä tämä luku näin ollen sisällä sivuvirtoja, joiden rooli on hyvin merkittävä kemiallisen metsäteollisuuden puolella. Suuri hajonta raakapuutarpeessa johtuu puurakentamisen eri tekniikoiden varsin suuresta puunkäyttöintensiteettien hajonnasta.

Viite alkuperäiseen lähteeseen (open access):

Hurmekoski, E.; Jonsson, R.; Korhonen, J.; Jänis, J.; Mäkinen, M.; Leskinen, P.; Hetemäki, L. Diversification of the Forest Industries: Role of New Wood-Based Products. Can. J. For. Res. 2018.