Tutkimus

Metsätalouden kannattavuus ja metsänomistajakunnan muutos

Metsätalouden kannattavuus ja yritysmäinen metsätalous

Tutkimuksessa selvitetään metsänomistajien metsätaloutta koskevia kannattavuuskäsityksiä suhteessa metsänomistuksen tavoitteisiin ja yritysmäiseen toimintaan. Hanke vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten metsänomistajat määrittelevät ja arvioivat metsätaloutensa kannattavuutta, ja miten se poikkeaa liikeyrityksen kannattavuuden arvioinnista?
 • Miten kannattavuutta maksimoiva metsän käsittely eroaa metsänhoitosuositusten mukaisesta käsittelystä ja tilalla toteutuneesta metsän käsittelystä?
 • Mikä on metsätilan arvonnousun merkitys pitkän aikavälin kannattavuudessa?

Metsänomistusrakenne ja metsänomistajien käyttäytyminen

Hanke vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten metsänomistusrakenne ja metsänomistuksen tavoitteet ovat muuttuneet ja miten niiden ennakoidaan muuttuvan tulevaisuudessa?
 • Miten nämä muutokset, erityisesti syntyperäisten kaupunkilaisten omistuksen lisääntyminen, vaikuttavat puun myynteihin ja metsänhoitoon?
 • Miten omistajakunnan muutokset vaikuttavat metsänomistajien näkemyksiin metsien käsittelyn ja käytön hyväksyttävyydestä?
 • Miten metsänomistajien omatoimisen työn määrä on kehittynyt metsätaloudessa?
 • Miten em. muutokset vaikuttavat asiantuntija- ja työpalvelujen, esim. digitaalisten palvelujen, käyttöön?
 • Miten muutokset vaikuttavat metsäammattilaisten työhön?
 • Millainen rooli yksityismetsänomistajilla on ja voisi olla ekosysteemipalvelujen tuottajana?
 • Kuinka suuri osa metsänomistajista toimii yritysmäisen toiminnan periaatteiden mukaan ja mitkä tekijät rajoittavat yritysmäistä toimintaa?