Julkaisut

Metsänomistaja 2020 julkaisuja
Raportit

Aalto, L ., Antturi, J., Horne, P., Hurttala, H., Hänninen, J. & Leppänen, J. 2022. Puunmyyntitulojen käyttö ja metsätalouden kannattavuuden mittaaminen – Metsänomistaja 2020. PTT raportteja 272. https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/puunmyyntitulojen-kaytto-ja-metsatalouden-kannattavuuden-mittaaminen-metsanomistaja-2020.htmlHänninen H., Kotivuori E. & Blauberg K. 2021. Metsänomistajat rekisteriaineistojen valossa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli id 10577 https://doi.org/10.14214/ma.10577Hänninen, H., Valonen, M. & Haltia, E. 2020. Metsänomistajat palveluiden käyttäjinä. Metsänomistaja 2020-tutkimuksen tuloksia. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 63/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-039-7

Horne, P., Karppinen, H., Korhonen, O. & Koskela, T. 2020. Metsien hoidon ja kasvatusmenetelmien hyväksyttävyys – Metsänomistaja 2020. PTT raportteja 266. Pellervon taloustutkimus, Helsinki. ISBN 978-952-224-227-3 ISSN 2489-9615. https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/metsien-hoidon-ja-kasvatusmenetelmien-hyvaksyttavyys-metsanomistaja-2020.html

Karppinen, H, Hänninen, H. & Horne, P. 2020. Suomalainen metsänomistaja 2020. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 73 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-961-3

Koskela, T., Horne, P., Karppinen, H. & Korhonen, O. 2021. Metsien ekosysteemipalvelut ja jokamiehenoikeus metsänomistajan näkökulmasta – Metsänomistaja 2020. PTT raportteja 267. Pellervon taloustutkimus, Helsinki. https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/metsien-ekosysteemipalvelut-ja-jokamiehenoikeus-metsanomistajan-nakokulmasta-metsanomistaja-2020.html

Muut julkaisut

Muut hankkeeseen liittyvät julkaistut löydät sekä Helsingin yliopiston tutkimusportaalista että Luonnonvarakeskuksen hankesivuilta.