PREVALL suomeksi

Osana ADELE-hanketta toteutettavassa PREVALL-kokeessa selvitetään kasvi- ja maapohjaisen materiaalin vaikutusta lasten allergisoitumisen ehkäisyyn.

Tavoitteena on kehittää tapoja atooppisen allergian ja siihen liittyvän IgE-välitteisen allergisen herkistymisen ehkäisyyn.

Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko turvallisen ja monipuolisen mikrobiyhteisön sisältävällä maa- ja kasvialtistuksella vähentää IgE-herkistymisen ja siitä johtuvan allergisen sairauden riskiä. Tällaisia sairauksia ovat useimmat allergiat, kuten siitepölyallergia ja heinänuha, atooppinen ihottuma ja IgE-välitteinen astma. Ne ovat lisääntyneet samalla, kun ihmisen yhteys luontoon ja maatalousympäristöön on vähentynyt yhteiskunnan kaupungistuessa.

Tutkimukseen pyydetään osallistujiksi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa syntyviä lapsia, joilla on vanhempien allergiaoireiden vuoksi suuri riski saada allerginen sairaus. Tutkittavat lapset jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen saa päivittäiseen käyttöön kasvi- ja maapohjaista ainesta sisältäviä tuotteita ja toinen ryhmä vastaavanlaisia lumetuotteita.

Tutkimuksen toteuttavat Helsingin yliopisto (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta) sekä Tampereen yliopisto (Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Rakennetun ympäristön tiedekunta) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan Lastenklinikka.