Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Dosentti Aki Sinkkonen (ADELE, HEDIMED, ImmunoGarden, KOTA, REMSOIL)

Luonnonvarakeskus
Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku
Puhelin: 0503321110

aki.sinkkonen@luke.fi

Helsingin yliopisto (5 % työajasta)

  • Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta                                          
  • Ekosysteemit ja ympäristö-tutkimusohjelma                                    
  • Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Dosentti Riikka Puhakka

Helsingin yliopisto

  • Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
  • Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma               
  • Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Puhelin: 050 319 9363
riikka.puhakka@helsinki.fi

Tutkimusryhmän jäsenien esittely englanninkielisillä sivuilla