Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaisten ratkaisujen tutkimusryhmä pyrkii ratkaisemaan maailmanlaajuisesti merkittäviä ympäristöongelmia. Tutkimusaiheet vaihtelevat mikro-organismeista ekosysteemeihin ja ihmisen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin. Immuunivälitteisten sairauksien lisääntyminen, biodiversiteetin väheneminen, kaupunkien saastuminen ja vierasperäisten kasvien leviäminen ovat yhteydessä toisiinsa, ja tutkimusryhmä työskentelee näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Tutkimusryhmän merkittävimmät tutkimushankkeet ovat Business Finlandin rahoittamat ADELE – Immune defense and living environment ja ImmunoGarden, Suomen Akatemian rahoittama NATUREWELL ja EU:n rahoittama HEDIMED. Hankkeissa tutkitaan kaupunkialueille sopivia ratkaisuja vaikuttaa immuunijärjestelmän häiriöiden yleisyyteen viherympäristöä ja kuluttajatuotteita muokkaamalla sekä tuottamalla uutta tietoa kaupunkiekosysteemeistä, biodiversiteetistä, hyvinvoinnista ja luontosuhteesta viheralue- ja kaupunkisuunnittelun sekä ympäristön kunnostuksen tarpeisiin.
Ryhmä julkaisee aktiivisesti kansainvälisissä tiedesarjoissa, kotimaisissa ammattijulkaisuissa ja osallistuu yhdessä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa policy brief -julkaisujen laadintaan.

Rekrytoimme usein vapaaehtoisia tutkimuksiimme, kuten PREVALL-tutkimukseen, jossa päämääränä on ehkäistä allergista herkistymistä varhaislapsuudessa. Jos olette kiinnostuneet osallistumaan PREVALL-tutkimukseen, löydätte suomenkielistä tietoa englanninkielisiltä sivuilta Projects-valikon alta.

Ajankohtaista
Viimeisimmät julkaisut