Uusi hypoteesi biodiversiteettihypoteesin rinnalle

Artikkeli julkaistu PLOS One -lehdessä

ADELE-hankkeessa laaditussa artikkelissa esitellään uudenlainen ”Altered environmental microbiome” (”elinympäristön muuttunut mikrobiomi”) - hypoteesi. Artikkeli on julkaistu PLOS One -lehdessä.

Parajulin ym. (2017) artikkelissa havaittiin, että kreosootilla (sisältää noin 85 % PAH-yhdisteitä) saastuneessa maaperässä tapahtuu mikrobiyhteisömuutoksia, jotka ovat samankaltaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa havaitut muutokset ihmiskehossa immuunijärjestelmän häiriöiden yhteydessä. Polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) esiintyy usein kaupunkialueella, koska niitä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena mm. liikenteessä ja kotitalouksien puun poltossa. Ihmistoiminnan vaikutuksesta ympäristön saastuminen PAH-yhdisteillä on vakava ongelma, koska PAH-yhdisteet ovat haitallisia terveydelle ja heikentävät elimistön immuunipuolustuskykyä. Maailman Terveysjärjestö WHO on luokitellut osan yhdisteistä syöpää ja mutaatioita aiheuttaviksi. Erilaisten syöpien lisäksi PAH-yhdisteet on yhdistetty moniin eri sairauksiin, joita ovat sydän- ja verisuonitaudit, neurologiset toimintahäiriöt sekä diabetes ja astma.

Biodiversiteettihypoteesin mukaan kaupungistuneiden väestöjen ylihygieenisyys ja vähäinen kosketus monimuotoiseen luontoon yksipuolistaa ihmiselimistön mikrobiomia, mikä vaikuttaa immuunipuolustuksen säätelyyn. Immuunipuolustuksen epätasapaino voi johtaa erilaisiin tarttumattomiin tauteihin ja häiriöihin, kuten tyypin 1 diabetekseen, suolistosairauksiin, syöpään, astmaan ja allergioihin. Nämä krooniset sairaudet ovat siis hyvinkin samoja kuin PAH-yhdisteiden aiheuttamat sairaudet. PAH-yhdisteet muuntavat elinympäristön mikrobiyhteisöä, ja elinympäristön mikrobiomin on todettu olevan yhteydessä ihmiskehon mikrobiomiin ja sitä kautta terveyteen. Artikkelissa avataan uutta ajattelua ja pohditaan PAH-yhdisteiden, mikrobiyhteisömuutosten ja immuunisäätelyn ja -häiriöiden välisiä yhteyksiä.

PLOS One: The abundance of health-associated bacteria is altered in PAH polluted soils—Implications for health in urban areas?