Uudenlainen leikkihiekka voi tulevaisuudessa edistää lasten terveyttä

Tutkimusartikkeli julkaistu

Nan Huin ym. kirjoittama tutkimusartikkeli on julkaistu Frontiers in Microbiology -lehdessä. Yhteiskunnan kaupungistuessa ihmisten altistuminen ympäristön mikrobiologiselle monimuotoisuudelle on vähentynyt, mikä on lisännyt immuunivälitteisten sairauksien riskiä. Monipuolinen mikrobialtistus on tärkeää immuunijärjestelmän normaalille kehittymiselle, etenkin lapsuudessa. Tutkijat ovat kehittäneet metsä- ja maatalouden sivuainevirroista valmisteen, jolla voidaan lisätä tavallisten maisemointimateriaalien, kuten hiekkalaatikkohiekan, mikrobiologista monimuotoisuutta turvallisesti. Tutkimuksessa testattiin erilaisia leikkikentillä ja muissa julkisissa tiloissa käytettyjä hiekkamateriaaleja ja vertailtiin ihon mikrobiomimuutosta tavallisen ja uudenlaisen rikastetun hiekan koskettelun jälkeen. Tulokset osoittavat, että mikrobivalmisteella rikastetut hiekkamateriaalit lisäsivät bakteerien monimuotoisuutta ja runsautta iholla. Mahdollisten patogeeni-lajien suhteellinen runsaus iholla oli saippuapesun jälkeen 40–50 %, mutta se laski jopa 4 %:iin kun koehenkilö kosketteli rikastettua hiekkamateriaalia. Tavallisen hiekkamateriaalin koskettelu vähensi mahdollisten patogeenilajien runsautta 14 %:iin. Tutkijoiden mukaan tämän kaltaisia hiekkavalmisteita voitaisiin tulevaisuudessa käyttää edistämään immuunipuolustuksen kehittymistä ja vähentämään mahdollisten patogeenisten lajien menestymisen todennäköisyyttä iholla. Eli niin sanotusti: kun sinulla on iholla hyviksiä pöytävieraana, pahiksille ei jää ruokaa.

Frontiers in Microbiology: Diverse Environmental Microbiota as a Tool to Augment Biodiversity in Urban Landscaping Materials