Tutkimus päiväkotien viherpihojen terveyshyödyistä julkaistu

ADELE-hanke laajasti esillä mediassa