Tutkimus päiväkotien viherpihojen terveyshyödyistä julkaistu
ADELE-hanke laajasti esillä mediassa